august 03, 2006

En diktaturstat værdig...

I 70´erne lovede EU araberne at udbrede islam i Europa, sørge for censurering af skolebøgerne og begrænsning af ytringsfriheden både privat og i massemedierne.

Da disse løfter endnu ikke er helt opfyldt, og EU i mellemtiden har mærket jorden brænde under sig med et højlydt NEJ til forfatningen, så mener man nu, at det haster.
(”Nu eller aldrig!” som Frd. 4 sagde da han ville generobre Skånelandene).

EU-projektet angående EU-sammensmeltning med Middelhavslandene kaldtes oprindelig ”Barcelonaprocessen”, men nu ”Anna Lindh Fonden”. Institionen har til huse i det Svenske Institut i Alexandria. Ved et møde i Rabat den 13. juni 2005 fastslog direktøren for Dansk Center for Kultur og Udvikling, Olaf Gerlach Hansen, at man skulle skynde sig at virkeliggøre de aftalte løfter med araberne.

Det skulle ske ved massiv indsats og kampagner:
Multikulturelle uddannelser skal med i skolernes læseplaner, og man skal fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skal have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc. Journalistuddannelsen skal ændres til positiv multikulturel-skoling. Kunst og kultur skal styres til at fremme multikulturel forståelse, etc. etc.

Dette intense propagandaprojekt er en diktaturstat værdigt!

Vi har allerede set og hørt meget af det i radio, tv, på teltudstillinger, etc. Og nu – hvor det haster så meget - kommer så det, der skal være prikken over i´et og få danskerne til at slynge armene om islam til en mægtig knus og dhimmibøn: lad os være venner her og i evighedens syv himle, - "festivalen Images of The Middle East”!

Ovennævnte Olaf Gerlach Hansen er øverste leder af ”Images of The Middle East”, mens prins Joachim er den kransekagefigur, som skal få os til at sluge genopdragelsens og indoktrineringens kvalmende levertran.


Mere senere om denne sag og menneskene bag.