august 31, 2006

Et billede siger mere end 1000 ord

(foto, Bellvue i 50érne, ikke det omtalte i artiklen)

På Gentofte Hovedbibliotek er der en udstilling om Bellevue, et sted, der står mit hjerte nær. Dér er jeg nemlig kommet gennem de seneste 40 år, lige så længe som jeg har boet i Kongeriget Danmark. Først tog jeg derhen som solbader, derefter som vinterbader. Nu kommer jeg der kun om vinteren.
- Grunden kan man se på et af udstillingsbillederne: en familie fra Mellemøsten, der har taget grønsværet i besiddelse. Og ordet besiddelse er ikke brugt tilfældigt. Danmark har nemlig ændret sig radikalt i de 40 år undertegnede har haft det priviligium at bo her, og det gamle land får et mere og mere mellemøstligt præg. Hvad omtalte billede tydeligt vidner om, og denne ændring er foregået meget stille. Der har ikke været blodige bataljer mellem de indfødte og de nyankomne, ikke nogen "Clash of Civilisations" som nogen påstår, men en langsom besættelse.
- Bevares, den er ikke fuldbyrdet, der er langt igen, men ad åre vil Mellemøsten dominere alt. "Europa vil blive islamisk før enden af den 21. århundrede", siger den store Mellemøstenekspert Bernard Lewis, og billedet fra Bellevue siger det samme.
- Nu kommer jeg ikke længere på Bellevue - eller rettere sagt jeg kommer der kun om vinteren sammen mågerne og koldvandselskere. Hvorfor? Er jeg fremmedhader? Jeg er selv fremmed. Størstedelen af mit liv har jeg tilbragt blandt fremmede, men jer ser med sorg, at det Danmark, jeg er kommet til at holde af, langsomt er ved at blive en del af Mellemøsten. Ligesom resten af verden. Globalisering for Europas vedkommende betyder nemlig islamisering, og det samme billede af kvinder i lange, dystre gevandter ser man over hele den vestlige verden, fra Toronto til Berlin, fra Birmingham til Bellevue. Det oprindelige, det særegne er ved at forsvinde. Tilbage bliver kun en enhedskultur hvor bl. a. den danske friluftskultur om føje vil blive en saga blott.
Et billede siger mere end 1000 ord.
Geoffrey Cain, forfatter
Udstilling Gentofte Bibliotek