september 01, 2006

"Lån en fordom, lån en menneskebog..."

Den islamiske propagandaavis for "the images of the Middleeast" opremser ikke bare den megen optræden med sang, dans, oplæsning og teater. (Det er kun staffagen, som skal lokke husarerne ind.) Den omtaler - om end kun i få vendinger - også hovedidéen: indoktrinering af børn, skoleelever og voksne.
Det har tidligere været nævnt her på bloggen.

En af avisens sidste sider har overskriften DIALOG. Teksten lyder: "Lån en fordom, mød en kunstner, deltag i konferencer om kultur i forandring i Mellemøsten! DIALOG omfatter en række forskelligartede seminarer, konferencer og workshops, som skaber debat og dialog omkring festivalens temaer."

- og videre:
"Lån en fordom
Biblioteker udvider deres udlånssamling til også at omfatte "menneskebøger", som repræsenterer fordomme, der knytter sig til mødet mellem Danmark og Mellemøsten".

Hvad er det for noget psykologisk ævl? Der findes pegebøger, billedbøger, børnebøger, skolebøger - men det er vel alt sammen for mennesker?

Jeg gjorde som der stod. Jeg henvendte mig på mit kommunebibliotek og gjorde to bibliotekarer perplexe. De så måbende på hinanden og spurgte med hovedrysten, hvor den text kom fra.

"Udvide deres udlånssamling" ?

"Kultur"avisen er redigeret af Michael Irving Jensen og Jutta Helles. Har de også skrevet den?

Dermed siger de til den ukendte låner X: "Du har fordomme om islam. Gå på biblioteket og lån en "menneskebog" om dine fordomme, så du kommer af med dem!"

Derved gør forfatterne sig selv skyldig i fordom om den ukendte låner X, idet de forudsætter at enhver kritik af islam er usaglig og dermed ren fordom.

Intet tyder på, at dette er rigtigt. Det lille Danmark højt mod nord, kendte intet som helst til islam. Historie havde danskerne knapt nok haft i skolen, så de vidste ikke noget om islams blodige erobringer.

Først da vore politikere åbnede for den kæmpemæssige indvandring, så danskerne, hvordan disse fremmede kunne te sig hos et gæstfrit værtsfolk. Med undren hørte og iagttog danskerne de fremmedes levevis, opførsel, etc.

Her er altså ikke tale om tomme fordomme, men om reel kritik af islam.