september 13, 2006

Byzantinske kirker ikke værdsat!

Som et apropos til den islamiske propagandafest for Nordafrika
og Mellemøsten bidrog Gentofte Hovedbibliotek med en udstilling
om Bellevue, for det er vel det sted i kommunen, hvor man bedst
kan se de fremmede.

Et foto viste et kik hen over grønsværen ved Bellevue og ud over
det blånende Øresund. På græsset havde der lejret sig en familie,
som – ifølge teksten – viste eksempel på ”den mangfoldighed af
badegæster som forandrer og beriger den moderne vision om
Bellevue”.

Desværre havde fotografen ikke fanget nogen dansker, som tog del
i berigelsen. Sommerbilledet var taget af udstillingens arrangør,
Ola Wedebrunn, forskningsmedarbejder, arkitekt maa, phd og
lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.
Han beskæftiger sig specielt med byrum, modernismens arkitektur
og teknologi bl.a. i organisationen Docomono International
(DOcumentation and COnservation of buildings, sites and
neighborhoods of the MOdern MOvement). Organisationen holder
netop i år en workshop i Istanbul den 18.-26. september og
efterfølgende sin 9. konference i Ankara 27.-29. september.

Det drejer sig om moderne arkitektur.
De spændende gamle byzantinske kirker derimod kan få lov
at forfalde, udsættes for hærværk eller blive revet ned.

De hører ikke med til islamisk kultur!