september 24, 2006

Hvordan skal tvangsfjernede muhammedanske børn opdrages?

Flere politikere sætter spørgsmålstegn ved, om Københavns Kommune
kan hjælpe fremmede familier, hvis børn er blevet tvangsfjernede.

De færreste forældre taler dansk og har derfor ikke kunnet udnytte de
tilbud kommunen har givet dem tidligere, siger MB Jette Bergenholt-
Bautrup (S)..

Men med fremmede fædre og mødre (der måske tilmed er analfabeter)
kommer der igen nye problemer, der som også berører skatteborgerne
penge. Hvilken opdragelse (herunder eventuel tro og/eller politisk
religion) skal disse børn opdrages i?(I øvrigt har TV tidligere focuseret på mennesker, der som børn var havnet
under forsorgen eller på børnehjem. Det var ikke altid lykken.
Også de stikmodsatte problemer - nemlig at børn under uhyggelige
forhold i hjemmet, ja, sågar uhyrlige forhold under selve forsorgen! -
ikke har fået fornøden hjælp, er kommet frem


Tænk bare på forholdene i ”Multimediahuset” på Christiania i 70´erne!!!
Ansvaret for de usømmelige tilstande dér påhvilede direktøren for Kbh.s børne- og ungdomsværn Ernst H. Larsen og direktøren for børne- og ungdomsforsorgen i socialministeriet, Holger Horsten. Ingen af dem levede op til ansvaret, men de politisk-korrekte forhold blev fortiet af massemedierne dengang som nu! Og de ansvarlige var jo - åh, så ærværdige borgere! Selv da sandheden om Multimediahuset - den såkaldte ”Rosendal-rapport 1973 - kom frem i folketinget efter pres fra et folketingsmedlem, tav pressen!

Kilde: tidsskriftet AKTION nr. 5/1977.)