september 20, 2006

Margot Wallström - leder af svensk socialdemokrati?

Når nu Göran Persson går af, ønsker socialdemokraterne, at Margot Wallström overtager ledelsen af partiet. Tanken er ikke ny. Sidste år syntes 62 % af afdelingsformændene i den store LO-afdeling SEKO (Service og Kommunikation), at Göran Persson skulle udskiftes med Wallstrøm. Der var stor misfornøjelsen med Perssons politik og personlige fremtræden, mens de fandt Wallstrøm sympatisk, og hun kunne tale med folk og havde en position i Europa.

Det har hun. Hun er første vicepræsident i EU-kommissionen med ansvar for Institutionelle forhold og Kommunikationsstrategi, Det europæiske naboskabs policy, EU-Middelhavs-partnerskabet og parlamentet.

Hun holdt åbningstalen ved EU-Middelhavsparlamentets første møde i Kairo
14. marts 2005. Hun omtalte idéen bag Barcelonaprocessen i 1995 og den påfølgende oprettelse af EU-Middelhavsparlament og det kommende Anna Lindh Fond for Dialog mellem Kulturer, som ville få hjemsted i det Svenske Institut i Alexandria, og som Anna Lindh ville have været stolt over.


19. maj i år holdt EU-kommissær Margot Wallstrøm foredrag på Kbh.s Universitet med efterfølgende debat for 200 tilhørere, fortrinsvis fra konservative rækker, handel og industri...

Får EU en forfatning? lød titlen.
Wallstrøm repeterede sig selv fra tidligere program i svensk TV: EU arbejder nu på ”Plan D”. D for Dialog, Debat og Demokrati for at skabe tillid i EU-befolkningerne efter det store NEJ til forfatningen i Frankrig og Holland.

Tillid? sagde en tilhører, i ti år har man omhyggeligt fortiet alt om EU´s ”Euro-Mediterranien Projekt”, som Anna Lindh Fonden og Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU) arbejder på: den afsluttende fysiske sammensmeltning af den islamiske og europæiske verden til een blok, så Middelhavet bliver et indhav.
Hvorfor er der total tavshed om Euro-Mediterrranien hos politikere og medier? Genvinder EU borgernes tillid ved fortielser? Og hvad er formålet med projektet?

”Klare spørgsmål!” sagde ordstyrer Lykke Friis (Dansk Industri).

Men Wallstrøms smil stivnede. Hun blev lang i ansigtet og svarede ikke, men mumlede: Jeg forstår ikke, hvad spørgeren har imod Euro-Mediterranien projektet.


Mon SEKO´s fagforeningsformænd og andre socialdemokrater er klar over, hvad Margot Wallstrøm arbejder på i EU: den helt store forbrødring af befolkningerne i EU, Nordafrika og Mellemøsten - med lige rettigheder fra Marokko til Afghanistan.