september 17, 2006

Det var på høje tid,

.........at Vatikanet vågnede op og sagde fra!

Da det polske folk skulle stemme om EU-medlemskab,
udgjorde den katolske pater Rydzyk en stærk opposition
imod EU med sin populære radiosender ”Radio Maria” og
en avis.
Hverken biskopper eller kardinal kunne få ham dæmpet
ned. De pudsede skatteväsenet på ham i håb om at stoppe
ham, for den katolske kirke med den polskfødte Pave
Johannes Paul den 2. i spidsen gik jo varmt ind for EU,
som eventuelt kunne åbne for større magt til Vatikanet.

Romtraktaten er udtænkt af katolikker, EU-stjerneflaget
er et Madonnasymbol, og de fleste EU-borgere bekender
sig til Vatikanets lovreligion.

Dette EU, som Pave Johannes Paul 2. ivrede for, åbnede
som bekendt sine grænser for den enorme indvandring
af muhammedanere ved sin traktat med de arabiske lande
i 1978. Det må han altså have været indforstået med.

Johannes Paul 2. har da også i årtier holdt en overdreven
venlig tone til islam og nærmest lukket øjnene for hvad der
foregik af kristenforfølgelser i de islamiske lande. Han har
til og med ved en eller anden ceremoni kysset Koranen.

Det er godt, at den nye pave ikke er lige så slesk.