september 28, 2006

Christian X og Davidstjernen

I Norge som i Danmark og Sverige vokser antisemitismen gennem den stadige propaganda fra islamister. Det er blevet farligt at være jøde og fornylig blev Synagogen i Oslo angrebet. Den israelske ambassadør i Norge tiggede forgæves om en sympatitilkendegivelse fra kongehusets side.

Måske kendte hun denne legende fra besættelsestiden i Danmark:
Da Hitler ønskede, at danske jøder skulle bære en Davidsstjerne synlig på tøjet, så alle kunne se, at de var jøder, gav Christian den Tiende det svar til Hitler, at han da som Danmarks konge ville have den tildelt før sine undersåtter.

Der kom aldrig nogen Davidsstjerne i brug i Danmark.

Danmark har haft mange dygtige jøder i riget, fra Chr. 4´s tid til nu, og i modsætning til de höjtråbende indvandrere, der strømmer ind over Europa på EU´s foranledning, så har Mosaisk Trossamfund aldrig ført krig mod danskernes tro eller gjort forsøg på at undergrave og overtage regimet i landet.

De har indordnet sig danske love og regler.