september 16, 2006

Islamvenlig censur af vore skolebøger

Nogle aktivister uddelte flyveblade i forskellige byer imod den af udenrigsminister Per Stig Møller og CKU-støttede islamiske propagandafest, ”The images of the Middleeast”, der er betalt af bl.a. Saudiarabien.

En af dem har sendt mig følgende historie:

Hun delte ud i København på Strøget ved Nytorv, udstyret som sandwichmand
med skilte, der røbede CKU´s rævestreger.
Hun gik forbi torvets mindesten for skafottet, der stod her indtil 1795. Det var dér overløbere og forrædere blev straffet under svenskernes belejring af København.

En mand kom rundt om hjørnet fra Rådhusstræde gumlende på en burger. Han fik flyvebladet om rævespillet.
Har Olaf Gerlach Hansen sagt det? spurgte han med reference til flyvebladets tekst?
Ja, det var indholdet af hans tale i Rabat 2005*, svarede hun.

Han har ikke sagt sådan, afværgede manden. Jeg er Olaf Gerlach Hansen (d.v.s. leder af CKU (Center for Kultur og Udvikling) og arrangør af propagandafestivalen.
Åbenbart er talens indhold afhængig af forhåndsviden, naivitet og hvem der læser!).

Samtalen fortsatte dér på fortovet foran CKU´s kontor, Nytorv 17.

Desværre havde aktivisten ingen båndoptager med sig.

Olaf Gerlach Hansen var venlig. Nogle ville måske have sagt slesk (?). Det gjaldt vel om at vinde fjenden for sin sag.

Han spurgte hende, hvad hun mente om Naser Khader? Hun medgav, at hun havde haft håb om, at han virkelig mente noget med et ”demokratisk islam”, men da Khader går ind for moskéer, - og imamer og koranskoler hører til moskéerne, så…
Olaf Gerlach Hansen vidste jo, hvad koranskoler indebar og at imamer ikke var til at stole på, og at islam havde et begreb, der hed taquia, der gav ret til at lyve…
At han jo selv så, at muhammedanerne ikke ville integreres, og at integration ikke var nok. Der krævedes assimilation, hvis samfundet skulle fungere.
Måske de første flygtninge, de ægte flygtninge fra de islamiske lande ønskede integration, men de er ikke mange…
68´ernes almene umoral havde gjort islam attråværdig for nogle mennesker, som gerne ville have lov og orden.
At han vel selv så, at danskernes sympati for indvandringen blev mindre.

Han modsagde hende ikke i alt dette.

Men han mente ikke, at muhammedanerne ville overtage Danmark, men indrømmede, at situationen var farlig…
Hun kaldte ham naiv.

Hun angreb, at politikerne ikke havde gjort deres pligt at sætte sig ind i islams ideologi og verdenshistorien, inden de var begyndt at slutte traktater med de arabiske lande. At man havde fortiet de aftaler, man havde indgået med de islamiske lande

Som bevis på, at han ikke gik ind for islam, nævnte han flere gange, at han var imod islamister. En nær ven til ham var blevet myrdet af dem, så man kunne vel forstå, at han var imod islamister…
(Hvem er ikke imod islamister???)
Men hvor er grænsen? Kunne han måske se på muhammedanerne om de var islamister? De havde ingen tegn i panden… sagde hun.

Hun nævnte den kulturkonvention, som Unesco har vedtaget 2005. (Den kræver, at alle lande skal fremme den såkaldte ”Kulturelle Diversitet”, d.v.s. multikulturen. Dog har landene ret til på passende måde at have et vist område til deres egen nationale kultur). Hun spurgte spydigt, om danskerne måske kunne få lov at beholde deres kultur på en eller anden af vore øer? Hvor man måske kunne danse folkedans?

Åh, nej, protesterede CKU-lederen ivrigt: konventionen var en fordel. Vort lille land var jo som en ø blandt verdens store lande og kulturer, men konventionen sikrede os ret til at have vor egen kultur…

Skal vi spørge om lov? Skal andre give os lov? replicerede hun.

Det hele, sagde hun, går ud på handel og penge, flere penge og flere penge.

Jo-o, noget var der nok om det, indrømmede han…

Han stak hende sit visitkort med e-mail-adressen på kontoret. Her er den, hvis nogen gider snakke videre:


*) Olaf Gerlach Hansens tale 13. juni 2005 i Rabat ønskede en fuldførelse af den arabiske-europeiske dialog 1978, som skulle fremme arabisk kultur (islam) i Europa og censurere vore skolebøger. Han foreslog derfor:
”multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner”
”læseplansudvikling ved hjælp af nye uddannelsesmaterialer og revision af eksisterende undervisningsbøger”
”at udvikle skolesammenknytninger og udvekslinger som metode til at fremme indlæring om andre kulturer og global etikindhold i skolerne.”


Se også tidligere indlæg her om den islamiske propagandafest:

september 9, 2006
Saudiarabien allieret med udenrigsministeriet og CKU
september 6, 2006
Hetz og diskriminering på den islamiske festival
september 1, 2006
"Lån en fordom, lån en menneskebog..."
august 29, 2006
Islamvenlig censur af skolebøgerne
august 28, 2006
Det statsstøttede rævespil møder modstand
august 24, 2006
Center for Kulturel Utopi
august 19, 2006
Islamisering i Skive
august 13, 2006
Bagklog
august 13, 2006
De glemte et ord
august 10, 2006
Hvem betaler?
august 9, 2006
Rabat i Mellemøsten
august 8, 2006
Mere om den islamiske "kulturfestivals" indoktrinering af skoleelever
august 7, 2006
Chance til direkte viden!
august 6, 2006
Det officielle Formål med Images of The Middleeast
august 4, 2006
Hvem står bag...
august 3, 2006
En diktaturstat værdig...