september 05, 2006

Ud og se på afghanske kvinders liv

Det er godt, at et blad som statsbanernes "Ud og se" kommer med saglige artikler om forholdene i Mellemøsten, så der kan rettes lidt op på de skævheder, som udenrigsministeriet og dets underafdeling Center for Kultur og Udvikling lancerer gennem den islamiske propagandafestival.

Septembernummeret af "Ud og se" bringer en udmærket redegørelse for kvindesituationen i Afghanistan i dag under den folkevalgte Hamid Karzai.
Under Talibanregimet var det kun tilladt for kvinder at vise sig offentligt i den heldækkende burka, hvor hun kun kunne kikke ud gennem et gittervindu af stof. Stak der en fod frem risikerede kvinden at blive gennempryglet for uanstændighed. Men langt de fleste piger og kvinder trækker også i burka i dag. Fordi familien forventer det eller for at beskytte sig mod vold og overgreb.
Kvinderne havde så godt som ingen mulighed for at uddanne sig, og uvidenheden er stadig enorm. Som en FN-rapport tidligere har fortalt, er de også uden kundskab om deres egne fysiske funktioner, og mange dør i barselsseng.
De blev tit nægtet hospitalsbehandling for at hindre kontakt til de mandlige ansatte. Kvinderne i Afghanistan føder gennemsnitlig knapt 7 børn.
Særlig i landområderne lever kvinderne stadig isoleret med hårdt fysisk arbejde og uden adgang til verdenen omkring dem.
Talibanregimet indførte strenge shariastraffe med stening for utroskab
(påstået eller bevist) og håndsafhugning for tyveri.
Desuden var alle former for TV, musik og billeder forbudt.
Efter Talibanregimets fald i 2004 er de værste ting ryddet af vejen, og kvindesituationen en lille bitte smule bedre. Men der er meget, meget langt igen, før de afghanske kvinder vinder bare noget, der tilnærmelsesvis tør sammenlignes med kvinders frihed i Vesten. Nogle få, uhyre modige kvindesagsforkæmpere arbejdede under jorden under Talibanregimet bl.a. for at bidrage med oplysning af befolkningen. En af dem blev pisket for at bevæge sig uden for hjemmets døre. Hun startede det første blad for kvinder, "Kvindernes Spejl", i 2002.

Disse modige kvindesagsforkæmpere fortæller om situationen i dagens Afghanistan i "Ud og se". De trues til stadighed på livet. Nogle af dem bryder sammen under presset og giver op.

Mon vore hjemlige forkælede kvinder gør sig klart, hvordan kvinder lever under islam? Tror de bare, at islam er noget langt borte, som ikke angår dem?
Islam er rykkende truende nær og presser på i dagliglivet på alle fronter.