september 25, 2006

Schweiz har atter engang vist vejen!

Schweiz holdt sig klogeligt uden for EU - og klarer sig alligevel.
Vi andre havde så travlt med at komme ind i dette vidunderlige
fællesskab, at vi ikke undersøgte, hvad EU var for en størrelse
og hvor glade de var for enevælde og tyranstyrede islamiske stater.


Her er et svensk flyveblad med schweiziske overvejelser:

Schweiz är det mest demokratiska landet i Europa eftersom det
har folkomröstningar om alla viktiga beslut. 2001 röstade man
om anslutning till EU och det blev ett stort NEJ. Schweiz hade
den fördelen framför Sverige att det höll sig utanför så länge
att EU:s sanna ansikte trädde fram. En valbroschyr bad de
schweiziska väljarna fundera på följande frågor:

Vill Ni betala 15 procent mera i moms?
Vill Ni betala 20-25 procent högre hyra?
Vill Ni varje år lämna 5 miljarder schweizerfranc till
Bryssel?
Vill Ni tjäna mindre och ha mera arbetslöshet?
Vill Ni förlora den starka schweizerfrancen till förmån för
en svag Euro?
Vill Ni förstöra vårt lantbruk?
Vill Ni betala den blommande korruptionen i EU med
egna pengar?
Vill Ni främja kriminalitets-turismen?
Vill Ni överlåta Er frihet och självbestämmanderätt till
främmande regeringar?
Vill Ni offra den schweiziska neutraliteten till stormakts-
intressen?
Vill Ni låta stormakterna spela boll med Schweiz?
Vill Ni för alltid och evigt göra Schweiz beroende av en
centraliserad makt?
Vill Ni döma Schweiz till att vara en politiskt obetydlig
nation?

80 procent av schweizerna röstade NEJ till EU