september 22, 2006

Gemt, men ikke glemt!

Som nævnt tidligere ønsker 43 % af det svenske socialdemokratis vælgere, at Margot Wallström skal overtage ledelsen af partiet. Den næste i rækken, justitsminister Thomas Bodström, ligger langt efter med bare 19 %`s opbakning. Margot Wallström har imidlertid i en pressemeddelelse afvist et sådant kandidatur.

Måske har hun nok at gøre som viceordførende i EU-kommissionen med at forsøge at overtale befolkningerne til at gå med på EU´s rævestreger.

Nedenstående tekst er ganske vist en artikel fra forsommeren 2004, men


Ærlighed har stadig dårlige kår i EU

Hollænderen Paul van Buitenen, som i årevis har kæmpet for åbenhed i EU-højborgen (herunder også større ytringsfrihed for personalet), må atter se sine afslørende revisioner om udbredt mafialignende bedragerier ignoreret af EU-kommissionen! Buitenens redegørelse og bevismateriale på 5000 sider afleveredes i 2001. Bl.a. havde chefer i EU´s statistiske afdeling formøblet 8 millioner euro. På pressekonferencerne i EU taler man udenom og hævder at der er fuld kontrol med alt.

Den svenske EU-parlamentariker Sacrédeus krævede sommeren 2003 en uvildig undersøgelse, men dette afvistes. Derpå afgav han sammen med 63 andre EU-parlamentarikere et mistillidsvotum til de suspekte EU-kommissionærer, i håb om at fremtvinge et ansvar i kommissionen. Men – EU havde andre regler, hed det: enten måtte dette mistillidsvotum omfatte alle kommissionærer eller ingen!

Svindel i EU koster skattebetalerne omkring 8 milliarder danske kroner hvert år, - ingen klatskilling, men det værste er, at de uhæderlige personer i EU frit kan fortsætte deres virksomhed.Sacrédeus (KD, blev nu i 2006 indvalgt i den svenske rigsdag, ikke mindst ved mange personlige stemmer som efter alt at dømme er EU-kritikere.