september 14, 2006

Sveriges valgsystem er som i en bananrepublik

I årevis har man kunnet fuske med det. Og har gjort det!
Men den socialdemokratiske regering har ikke villet ändre systemet.

Nu råber socialdemokraterne op i Malmö, for de har fundet nogle valgsedler fra sverigedemokraterne blandt deres egne valgsedler, og så kan indvandrere tage fejl og stemme på sverigedemokraterne i stedet for på socialdemokraterne, siger de. Muligvis. En del indvandrere er jo analfabeter.

Men socialdemokraterne kan gribe i egen barm: man ligger som man har redt! De har kört med udemokratisk og udueligt valgsystem i mange år trods påtaler – endog skarp kritik fra Helsingfors-komitéen i forbindelse med sidste rigsdagsvalg.