september 24, 2006

PET oppe i ærtehalmen

Der ses røde tråde mellem udtalelser og ageren i EU og Danmark
med hensyn til islam:

De af EU-politikerne afgivne løfter i den arabiske-europeiske
dialog 1978: censur af skolebøger og fremme af arabisk kultur (=islam).

De af Beate Winkler vinklede uvidenskabelige rapporter fra EU´s
overvågningskontor, EUMC.

Forslag og forhandlinger i EU angående straf for fremmedhad og racisme
og mulighed for udlevering til straf i andet EU-land.

Forslag om overvågning af internet og e-mails i EU.

CKU´chefen, Olaf Gerlach Hansens forslag om islamvenlig censur af
skolebøger, islamvenlig journalistskoling m.m.

EU-kommissær Benita Ferrero-Waldners krav om selvcensur i massemedierne.

EU-angreb på det indvandrerkritiske Dansk Folkeparti (og andre partier
i Europa),lignende angreb fra Sveriges netop afgåede regering, og massiv
nedrakning af Pia Kjærsgaard i de mest plebejiske toner i danske medier (jf. ”Ondskabens Ikon”).

EU´s valenhed angående ytringsfriheden - grundstenen i alt demokrati.

Venstrefløjens angreb på islamkritiske hjemmesider bl.a. ved det private såkaldte ”Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination” i gratisavisen ”24. timer”.

Den evindelige propaganda for islam gennem massemedier, organisationer
o.l. gerne betalt af Saudiarabien.

Tvetungede, skrækslagne, eftergivende og/eller sleske myndigheder.

Og nu sidst PET´s snak om den ”farlige” højrefløj og PET´s påtänkte
kampagne, der skal opfordre muhammedanere til at anmelde danskere
for racistiske overgreb. Det hævdes, at mange af dem aldrig anmelder
trusler og chikane. (Måske fordi der ikke er nogen? Men nu skal der
noget frem, så EU kan angribe Danmark for racisme og kræve censur
og Gud ved hvad. PET påtænker at lave en pjece med forklaring om,
hvordan man anmelder. På arabisk?

Hvad foregår der i Danmark? Det ligner helt igennem en 5. kolonne-aktion med diverse danske medløbere i myndighederne. Nogle ville sige landsforræderi.