september 24, 2006

93 %

Eller mere end ni ud af ti af de børn, som bliver tvangsfjernet i
København er af indvandrerslægt, - 64 børn på kun et halvt år!

Tallet er dybt, dybt bekymrende, siger formanden for
Børn- og Ungeudvalget i København, Jette Bergenholz Bautrup (S)*.
De er tvangsfjernede fordi forældrene slår dem, er psykisk syge,
har misbrugsproblemer eller mangler helt basale forældre-evner.
Mange forældre er tvangsgift eller flygtet fra krig.

Dag for dag kommer alle de uheldige og/eller voldelige problemer
omkring muhammedanerne frem i lyset. Mon Bergenholz kunne
have afsløret sådanne forhold tidligere uden at komme i miskredit
i sit parti?

Jeg husker, hvordan hun for længe siden (1971 ?) tog til orde mod
Kofoeds Skole, som under socialrådgiver John Lange Jacobsen
var flippet helt ud. Socialmister Eva Gredal, som gik på socialrådgiverskolen samtidigt med John Lange Jacobsen, holdt hånden over skolen og forstanderen, og Bergenholt røg ved påfølgende kommunevalg langt ned i rækken af kandidater.

(Kilde: Urbanavisen m.m.)