september 13, 2006

Islam må behandles

anderledes end andre religioner, eftersom islam adskiller
sig fra andre religioner, skriver den islamkyndige forfatter
dr. Patrick Sookhdeo i ”Evening Standard”. Det er den eneste
religion, som docerer, at man skal tilvende sig politisk magt
for påfølgende at indføre en lov, som skal styre livet i
alle forhold.
Det fører til diskriminering af kvinder og ikke-muslimer.

Det er grunden til, at den naive multikulturisme ikke leder
til et mosaik af kulturer, som lever i harmoni, men til et
samfund, som trues af islamisk extremisme.

Sookhdeo forklarer videre: islamiske skoler øger segregationen.
Kristne og jødiske skoler derimod har en positiv virkning.
De spiller en vigtig rolle for samfundets sammenhold, mens
det turde være meget tvivlsomt, om de islamiske skoler kan
spille samme rolle.

Dagens islam er vendt tilbage til den tidlige islam med alt
dens teologiske raseri mod den ikke-muslimske verden. Antallet
af militante brittiske muslimer er vokset fra en halv snes
stykker til hundredvis eller som Scotland Yard anslår til
tusindvis, som indoktrineres og radikaliseres.

(Kilde: Världen i dag)