september 28, 2006

BUPL og FOLA i aktion

Bloggen "Konservativ Reaktion" skriver om demokrati og pøbelvælde i anledning af strejker og demonstrationer. Det har en forhistorie:

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation, BUPL, fik i 70`erne øgenavnet Børn
Under Politisk Ledelse.

BUPL´s ledende personer var medlemmer i DKP, og organisationens ugentlige blad, ”Børn og Unge” var et kommunistisk propagandablad. Forlaget af samme navn udgav ikke bare bøger om marxistisk pædagogik, men også om fagforeningskamp efter DKP´s program.
BUPL har lavet aktioner gang på gang for deres politik og interesse: flere institutioner og flere pædagoger og større indflydelse. Forældrene hopper på limpinden!

Pædagogerne råber ikke op om, at forholdene skal bedres for børnene ved at finde frem til et andet samfundssystem, hvor forældre får større mulighed for
at være sammen med deres børn.

Knapt tør bag ørerne blev den 21-årige Allan Knoblauch ansvarshavende redaktør af BUPL´s blad ”Børn og Unge” i 1971. I to år havde han drevet
bladet ”Rød Front” for Kommunistisk Ungdom Marxister Leninister (KUML). Nu skulle alle Danmarks småbørn indoktrineres, og der knyttedes straks en del kommunistiske skribenter til ”Børn og Unge” bl.a. Ole Lindboe, Per Schultz, Stig Brostrøm, Agnete Diderichsen m.fl.
Der blev udgivet en masse marxistiske bøger bl.a.. ”Skolebog nr. 1” med program for Proletariatets Friskole og teaterstykker, radioteater, film og sange….

Hudegrundens Børnehave på Vesterbro brugtes som håndgribelig propaganda for kommunistisk pædagogik.

Det var ikke mindst Allan Knoblauch, der drev BUPL frem fra en respektabel forening til et kommunistisk fagforbund, der arrangerede aktioner og/eller sloges med andre fagforeninger.

Forældrenes Landsorganisation, FOLA, kom i lommen på BUPL. Hvad skal forældre tro, når de hører aktionerende pædagoger råbe op om, at nu bliver alting værre for børnene. Nu vil det gå ud over Lillepeter… BUPL kan sno forældre om en lillefinger, for børnene er gidsler i deres faglige kamp.
BUPL og FOLA har flere gange lavet aktioner sammen.