august 28, 2006

Det statsstøttede rævespil møder modstand

Den islamiske kulturfestival har vakt en modstand. Det viser sig, at der ikke bare har været folkelige protester i Århus og Skive, men i Ringsted har flere forskellige grupper åbenbart været på tæerne med tryksager i brevsprækkerne.

Desuden bar en sandwish-aktivist skilte med teksterne: "CKU - CENTER for KULTURUTOPI" - med billede af to dansende ræve. (Var de sindbilleder på EU og Arabstaterne? Eller måske på CKU og Mediterranien?).
Endvidere et skilt med billede af en ræv, der lokker en gås til at tilslutte sig EU´s aftale med de arabiske lande om islamisering af EU, så vi alle bliver dhimmier.
Aktivisten uddelte flyveblade med nærmere forklaring om EU´s og CKU´s
rævespil.

I øvrigt synes befolkningens almene interesse for bazarer og optræden at være meget begrænset.
Der var højst 50 fremmødte foran teaterscenen, hvoraf en del naturligvis var indvandrere.