august 07, 2006

Chance til direkte viden!

Nyt problem angående indvandringen! Hvormange problemer har den ikke skabt, og hvormange penge har det ikke kostet! Og hvormange ulykker ligger ikke i fremtidens skød? Alt sammen fordi de politikere, der inviterede islam indenfor i EU, ikke satte sig ind i problemerne.

Hvad stiller Danmark op med alt det had og al den indoktrinering, som ”danske” muslimske børn – især fra det krigshærgede Libanon - er udsat for hjemmefra? MF Martin Henriksen foreslår, at man imødegår den i skoleundervisningen, og at lærerne bibringer børnene en ”objektiv forståelse for konfliktens baggrund”, men er det den rette vej? Skal muslimske forældres holdning nu tvinge vore skolebørn til undervsining i politik i folkeskolen? Og hvordan er så lærernes politiske holdning? Er den ”objektiv” og ”neutral”. 68´ernes lærere var det ikke. Undervisning i politik kan give anledning til mange kontroverser, ikke bare børnene imellem, men også mellem børn og voksne, og mellem forældre og skole.
Muslimske forældrene fatter jo stort set ikke, hvad demokrati er, men tager afstand fra det.

I øvrigt er det ikke bare hjemmefra og gennem skoleferiens krigsoplevelser, at børnene påvirkes.

”Kulturfestivalen” (Images of The Middle East) som starter nu på lørdag lægger I høj grad an på børnene og på unge ubefæstede sjæle. Sådan gør man jo altid, når man skal have ændret et samfundssystem. Den politiske holdning, man kan indpode i ungerne, er fremtidens politiske system.

Programmet for kulturfestivalen fortæller i kapitlet ”Learning” (Tal dansk, din sorte hund!): ”at ”12-16 lærere fra Mellemøsten vil besøge de danske folkeskoler. Besøget giver eleverne en chance for at få direkte viden om Mellemøsten og få svar på de spørgsmål, som de har i forbindelse med deres arbejde med Mellemøsten.
Eleverne vil desuden møde kunstnere fra Images of the Middle East programmet og vil via det direkte kulturmøde få en intens oplevelse af Mellemøstens kultur”.


Og dette går undervisningsminister Per Stig Møller ind for! Og lader tilmed skatteborgerne betale. Og Gud hjælpe mig, om man ikke sætter prins Joakim op som øverste kransekagefigur. Hvad siger prinsen egentlig til at være propagandachef for islam og de arabiske lande? Har han ingen selvstændig mening? Eller er den skjult i apanagen?

Hvorfor lavede samarbejdsregeringen ikke sådanne propaganda”festivaler” under Hitlers besættelse?

Mere om kulturfestivalen senere.