august 10, 2006

Hvem betaler?

En sådan kæmpe propagandaforestilling som CKU´s islamiske kulturfestival koster selvsagt en forskrækkelig masse penge. Hvor kommer de fra?

"Center for Kultur og Udvikling" hører under Udenrigsministeriet og tager altså af skatteborgernes penge.

Ni kommuner har meldt sig under fanerne: København, Hillerød, Helsingør, Ringsted, Roskilde, Vordingborg, Odense, Århus og Skive. Altså skattekroner.
Desuden Helsingborg – ved svenskerne det?

Men videre opregnes der i Festival-kataloget følgende slørede angivelser:

”en række kulturinstitutioner”. Hvilke? Nationalmuseet?

”Foreninger”. Hvilke? Dansk-Palestinensisk Venskabsforening? Hitzb-ut-Tahrir?

”Medier”. Hvilke? Politiken? DR?

”Uddannelsesinstitutioner”. Hvilke? Journalisthøjskolen? RUC? Monnet-professorerne?

”Myndigheder”. Hvilke? Undervisningsministeriet? Folkekirken?

”Andre aktører i Danmark og Mellemøsten”. Hvilke? hitzbollah-tilhængere