oktober 15, 2007

Borgernes Dagsorden - fup og fiduser!

Da Frankrig og Holland stemte NEJ til EU´s forslag til en fælles grundlov
for konglomeratet, forstod politikerne udmærket, at befolkningerne havde gennemskuet deres diktatoriske politik. De begyndte med stor iver at snakke om at få mere åbenhed og mere demokrati...

I Danmark ville politikerne gerne give det udseende af, at man interesserede sig for danskerne. Derfor spurgte man dem om deres mening Gennem plakater på bibliotekerne opfordrede man borgerne til at svare på forskellige spørgsmål om EU. Spørgsmålene var formuleret efter politikernes målsætning, så man ikke kom på gale veje.

De, der svarede, fik ikke nogen som helst respons fra ”Borgernes Dagsorden”, ikke engang et af de sædvanlige korte meddelelser om at man har modtaget brevet og læst det. Og det til trods for, at plakaten snakker om ”debatten om fremtidens Europa”.

For dem, der har fulgt lidt med, er det ikke overraskende. Her skal sandelig ikke ”debatteres”. Her skal adlydes!