oktober 02, 2007

EU-systemet leder til diktatur

Svensk læserbrev oversat til dansk

I det demokrtaiske statssystem er det folkemajoritetens vilje, som bestemmer hvilken ledelse et land har. Men hvis denne folkemagt overlades til en organisation uden for Sverige - EU - hvis love og direktiver står over de svenske love, til og med grundloven, er Sverige så stadig et demokrati i regeringsformens mening?Kandidat i statsvidenskab Åsa Vifell har påvist, at de, som har den største og afgørende indflydelse over de love, der vedtages i EU er eliteembedsmænd, som udsættes for påvirkning af forskellige lobbygrupper ved hemmelige møder. De svenske politikere har sjældent tid til at sætte sig ind i spørgsmålene som behandles i Bryssel.Svensk TV Aktuelt gjorde for nogle år siden en undersøgelse blandt svenske toppolitikere, hvor man spurgte om, hvor meget EU styrer den svenske lovgivning. Centerlederen Maud Olofsson svarede 70 %, miljøpartiet leder Peter Eriksson svarede 50-75 % og statsminister Frederik Reinfeldt svarede, at påvirkningen på kommunesektoren lå på 60 %. Vi er endnu ikke oppe på disse cifre, som nok i dag ligger på 30-50 %, men tager til. Det er skræmmende at ikke engang ledende politikere ved i hvilken grad det er EU-beslutninger, som bestemmer de love som påvirker Sverige.Etablissementets forhold til folkeviljen er respektløs. Vore ledende politikere taler om, at de vil have debat om EU, men det er ikke sandt. Da folket stemte Nej til euroen, blev vore ledende politikere helt tavse - både sosserne og kristdemokraterne. Resultatet stemte ikke med, hvad ledende politiker og EU-kommissionærer ville have. Folket havde stemt "forkert". Nu begynder man igen at tale om en ny folkeafstemning om Euroen.Her sidst var det partileder Jan Bjørklund. Man kan af gode grunde sætte et spørgsmålstegn ved ledende svenske politikeres og EU-ministres og deres eu-embedsmænds egentlige tro på genuin demokrati og om der ikke bag fasaderne af kønne ord skjuler sig et ønske om et elitevælde?Hvilke argumenter er der for, at vi uden indsyn i og mulighed for påvirkning skal gå ind i et EU, som tager stadig større del af beslutningerne, som angår os? Man plejer at sige, at "det er lettere at tage de overordnede miljøbeslutninger, hvis vi er med i EU" og "den internationale kriminalitet kræver samarbejde og dermed medlemsskab i EU". Men er der nogen, som har noteret, at miljøet skulle være blevet bedre af medlemsskab i EU? Hvad angår kriminalitet så strømmer det ind med narkotika, alkohol og våben i Sverige. Kriminaliteten er taget til med EU-medlemsskabet, ikke blevet mindre!Med den tiltagende kriminalitet følger EU´s og dermed de enkelte landes krav om øget kontrol med borgerne. Med påstand om det stigende behov for at beskytte borgerne mod terrorister vil EU og dets medlemmer opbygge et gigantisk kontrolapparat. EU bliver en trussel mod EU-borgernes frihed. Til sidst vil folket ikke bare være frataget sine grundlovssikrede demokratiske rettigheder, men også være blevet fanger i en kontrolstat. Et elitistisk diktatur.Kand. jur. Dennis Brinkebak, Hässelby