oktober 23, 2007

Som indsnørede fluer

EU-politikerne følger den strategi og tidsplan, de vedtog for længe siden for at nå frem til fuldbyrdelsen af EURABIA, en sammensmeltning af Europa og de islamiske lande:

J-P bragte lørdag d. 20.10.2007 en bemærkelsesværdig artikel af Jørgen Ullerup
på s.14 under overskriften:"Muslimsk støtte til konference i København" Undertitel: Dialog: Efter krisen om Muhammed-tegningerne er situationen nu så normaliseret, at verdenssamfundet vil mødes i København for at bringe dialogen videre. Her er et uddrag af artiklen:

København bliver i sommeren 2008 vært for en international konference, der skal nedbryde fordomme og had mellem folk i muslimske og vestlige samfund......

I går fik undervisningsminister Bertel Hårder (V) på et møde i Paris et løfte fra UNESCOs generaldirektør, Koïchiro Matsura, om FN-organisationens støtte, og også den islamiske kulturinstitution ISESCO har lovet økonomisk og praktisk at støtte projektet. Bertel Hårder understreger, at Danmark ikke har givet køb på noget som helst for at bringe dialogen videre."Vi ønsker at sende et signal om, at selv Danmark som et demokratisk land står ubrydeligt fast på ytringsfriheden, er vi samtidig interesseret i en dialog med dem, som måske ikke er enige med os", siger ministeren. Han glæder sig over støtten fra UNESCO, der betyder, at flere toneangivende organisationer og lande vil støtte konferencen.

"Der er i den muslimske verden stærke kræfter, der var kede af Muhammed-krisen og den fanatisme i deres egne lande, som er skabt af et rabiat mindretal, der står parat til at overtage magten. Vi vil have en dialog med dem, som gerne vil have en dialog"

Navnlig siden terrorangrebet mod USA i 2001 har UNESCO optrappet sit arbejde med at sikre dialog mellem forskellige civilisationer, ligesom Danmark allerede før Muhammed-krisenetablerede det såkaldte arabiske initiativ og støttede andre initiativer som "Images of the Middle East".

Håbet med København-konferencen er at styrke dialogen mellem den muslimske verden og Vesten. Helt konkret er det håbet, at man kan nå til enighed om i en handlingsplan fra mødet at bekæmpe de stereotyper og fordomme, som præger uddannelsesmaterialet i mange lande. "Desuden kan konferencen være med til at styrke udvekslingen af studerende, lærere, forskere og andre. Noget af det, som bragte den kolde krig til ophør, var netopde mange personlige kontakter, der efterhånden fik fordommene til at smuldre", siger Bertel Hårder.


Jamen, hvor ER det godt, at islam økonomisk og ideologisk vil støtte et større arrangement i København, hvor muhammedanerne kan holde enetale i såkaldte ”dialoger”.

Gud, hvor er Bertel Haarder dog naiv! Det har jeg erfaret tidligere, men at det var SÅ slemt, vidste jeg ikke. Jeg troede dog, der var noget sund fornuft i ham. Manden prøvede trods alt tidligere at stoppe den marxistiske indoktrinering af skolebørnene i Ritts skolesystem!

Hvorfor har Haarder travlt med at pointere over for JyllandsPosten, at ”Danmark ikke har givet køb på noget som helst for at bringe dialogen videre”?

Fordi enhver dansker med sin danskhed i behold vil være skeptisk over for ovennævnte muslimske konference og Bertel Haarders holdning, eftersom man længe med stigende bekymring og irritation har iagttaget, at politikerne er veget tilbage skridt for skridt for så at sige ethvert krav fra islams side. De er for længe siden blevet viklet ind i EU´s edderkoppenet: traktaterne med de arabiske lande uden befolkningerne viden og accept! Nu hænger de der i nettet ligesom indsnørede fluer. De spræller og summer lidt endnu, landsforræderne, som sveg deres folk.

Bertel Haardersd udtalelser til Jyllands-Posten tyder på dårlig samvittighed. Tilliden til ham er svundet ind, og han forsøger at vinde den tilbage.

Enhver, der kan læse både på og mellem linjerne kan læse sig til forræderiet i Ullerups artikel i Jyllands-Posten.