oktober 21, 2007

Skal ytringsfriheden begrænses på internettet?

I Italien lægger et lovforslag op til at sætte en stopper for den fri udfoldelse på internettet.
Dette er givetvis i overensstemmelse med mere eller mindre fordægte ønsker fra EU.
EU har tidligere berørt dette emne, vistnok på initiativ af Sverige (?).

Den italienske blogger, Beppe Grillo, skriver nedenstående (her oversat fra italiensk):

”Levi-Prodi-loven” ser hen til, at hvem som helst, der har en blog eller en hjemmeside må registrere sig ved ROC, et register for Kommunikationsmyndigheder, fremstille certificater, betale stempelmærke, også selvom man spreder informationer uden tanke på indtægt.
Nye blogs opstår hvert sekund, hvem som helst kan åbne en uden problemer og skrive sine tanker, offentliggøre fotos og video.
Levis lovforslag begrænser i virkeligheden adgangen til internettet og gav anledning til meget spektakel og voldsomme protester fra bloggere.


Hvilken dreng vil gå i gang med alt dette buraukrati for at oprette en blog?
Levi-Prodi-loven forpligter enhver indehaver af en hjemmeside eller en blog til at oprette et udgiverselskab og få en professionel journalist som ansvarlig direktør.
99 % ville lukke.
Den heldige 1% af internettet som lever videre i overensstemmelse med Levi-Prodi-loven må i tilfælde af lovbrud for undladelse af kontrol med bagvaskelser svare for det i henhold til artiklerne 57 og 57,2 i straffeloven. I praksis så godt som sikker på fængsel.
Levi-Prodi-lovforslaget skal godkendes af parlamentet. På spørgsmålet hvilket endeligt Beppe Grillos blog får, svarer Levi som perfekt Proditilhænger: ”Det tilkommer ikke regeringen at bestemme det. Det bliver Kommunikationsmyndighederne som ud fra et regulativ vil afgøre hvilke temaer og hvilke foretagender, der vil blive registreret. Og regulativet kommer først efter, at lovforslaget er blevet debatteret og godkendt i Parlamentet.”
Prodi og Levi gemmer sig bag Parlamentet og Kommunikationsmyndigheder, men det er dem og ministrene i ministerrådet som er ansvarlige.
Hvis lovforslaget går igennem er det slut med internet i Italien.
Levi har svaret Beppe Grillo direkte i et åbent brev. Han afviser Beppe Grillos tolkning af lovforslaget og understreger, at de eksakte krav, som forpligter til indskrivning i ROC, vil blive specificeret senere. Levi skriver:

”Når vi ser frem til registreringspligt tänker vi ikke på den pige eller dreng, som har en hjemmeside eller en blog”.

Min blog lukker ikke, siger Beppe Grillo. Hvis jeg bliver tvunget til det trækker jeg mig tilbage med våben, bagage og server til en demokratisk stat.