oktober 11, 2007

OMX


Den amerikanske teknologibørs Nasdaq og Dubai-børsen har nu sikret til 47,6 procent af aktierne i den nordiske børs OMX i konkurrencen med Qatar-børs, skrev Ritzau 26.9.07
Aktieandelen er opnået gennem direkte ejerskab, optioner og uopsigelige forpligtelser. Samtidig har de hævet købstilbuddet til 265 svenske kroner per aktie, hvilket er en del mere end de 230 svenske kroner, som Borse Dubai oprindeligt bød.

Grænsen for, hvor stor en procentdel af aktierne, parterne vil overtage gennem købstilbuddet, sænkes samtidig fra mere end 90 procent til 50 procent, hvilket skal ses i lyset af et muligt rivaliserende bud fra Qatar.
Det er forpligtende aftaler på 18,5 procent af aktierne med storaktionærerne Investor, Nordea, Olof Stenhammar, Didner & Gerge, Nykredit og Magnus Bøcker, der har bragt ejerandelen op på de 47,6 procent.
Meddelelsen, om at de to tidligere konkurrenter nu har sikret sig 47,6 procent, kom, efter at handlen med aktierne i OMX tidligere onsdag blev suspenderet.

Den svenske avis ”Världen idag” skriver 5.l0.07, at nye ejere ikke udgør nogen trussel mod de nordiske børser. Uafhængigt af, hvem der ejer OMX, vil de nordiske børser fortsætte, siger Finansmarkedsrådet i en analytisk første delrapport, som er udarbejdet efter den svenske regerings henstilling.
Kan man nu også være sikker på det. Det er jo ikke almindelige investorer, men arabere. De dyrker som bekendt en religion, som er så sammenvævet med politik, at de ikke kan adskilles. Og islams politik er et verdensherredømme i form af et kalifat. Det stræber de imod med alle til rådighed stående midler.