oktober 16, 2007

Folkeskolen

Ved folketingets åbning den 2. oktober demonstrerede skoleelever for flere penge til folkeskolen. Socialdemokrater tror traditionelt på, at kommer der bare flere penge, så bliver tingene bedre. Det er nu langtfra sikkert. Og kikker man tilbage i tiden, så imponeres man af, hvormeget man kunne lære ”i den stråtækte”, og hvormeget man søler med pengeforbrug i dag.


Vi kræver en styrket og kundskabsformidlende folkekole skrev bloggen ”Højreorienterede svin” 2007-07-31:
"Kampen mod kundskaber" kalder Henning Fonsmark sin fremragende og afslørende bog.Siden "Den blå betænkning" fra 1960, er fagligheden blevet udhulet.Helt galt gik det i 70´erne med Ritt Bjerregaards rædselsprojekt U-90.Nu drejer det sig i højere grad om at opdrage børnene til demokrati, som om demokratiet var selveste moseloven.Men skolen skal ikke være et "Højlunds Forsamlingshus", men kundskabsgivende.Skolen skal være en kundskabsformidlende skole, og ikke en legeplads for forkælede folks børn.

En anden blog skrev den 27. september 2007:
Den synkende skude: Den danske folkeskole!


Den danske folkeskole har i mange år haft et enormt forbrug sammenlignet med de utrolig mange ressourcer, og muligheder for at gøre brug af disse. Sammenlignet med andre vestlige lande har den danske folkekskole det suverænt største forbrug.

Desværre lader resultaterne af forbruget vente på sig, danske skolebørn har ofte en meget svingende skolegang, hvori resultater hverken på det korte eller lange sigt har været det primære mål. Folkeskolelærerne, skolelederne og ikke mindst forældrerådene (som har en kæmpe indflydelse på hvad den lokale folkeskole underviser i) har i mange år fokuseret på ”helheds” mennesket, hvori folkeskolelærerne har argumenteret med at børnene ikke skal konkurrere med hinanden, men samarbejde.Den betragtning er der egentlig ikke noget galt med, men det har i alt for mange år, vist sig at føre til manglende præstationer. Det er blevet kutyme i folkeskolen, at undervise ud fra den laveste fællesnævner, hvorved de stærke elever oftest er dem som taber ved at gå i folkeskolen eller de bliver skoletrætte eller- endnu værre - begynder at sabotere undervisningen af ren og skær kedsomhed.


CEPOS har ligeledes vist at flere steder i landet findes situationer, hvor børnene får en lavere uddannelse end deres forældre, altså uddannelsesniveauet bliver mindsket betydeligt. Der er et konkret behov at gennemfører gennemgribende renovation af folkeskolen for at resultaterne kan svare til forbruget. Der er behov for en konkurrence-kultur i den danske folkeskole og ikke en slumre-kultur.En kulturrevolution i folkeskolen er uundværlig, men denne gang skal kulturrevolutionen ikke være efter 68’ernes idealer.

Peter Sjølin.