oktober 15, 2007

Al Gores Freds-Nobelpris

– Den Globalistiske Propagandas triumf

D.12.10.2007 tilkendtes Al Gore, tidl. US-vicepræsident, Nobels fredspris til deling med FNs Internationale Klimapanel IPCC[1]. Herved stiger hans muligheder for at blive USAs næste præsident.
Samme dag erklærede den britiske dommer, Michael Burton, at Gores klimafilm ”En ubekvem sandhed” snarere er politik end videnskabeligt holdbar! idet 9 punkter simpelthen er direkte grebet ud af luften, f.eks. at vandstanden i havene i den nærmeste fremtid vil stige med 7 meter! [2].
Ikke desto mindre har Al Gore fået en Oscar for sin kreative politiske klima-propagandafilm, som han skrupelløst lavede, skønt hans hus i det lyse og varme Tennessee forbruger 20 gange mere energi end et amerikansk gennemsnitshus [3]. Foreholdt dette svarer hans sekretær, at Gore skam gør afbigt ved at købe CO2-kvoter for sit overskydende energi- forbrug.[4]. Og det gør han jo nok gennem det firma, som han er formand for [5]: The Carbon Disclosure Project, der er sekretariat for investorer i klima og CO2-handel med tilsammen aktiver for det svimlende beløb af 41 trillioner dollars [6] (Til sammenligning kan siges, at USAs bruttonationalprodukt i 2. kvartal 1997 kun var 8 trillioner dollars!!! [7] ).
Al Gore har jo nu længe rejst Jorden rundt – ligesom vore milieuministre ofte i forurenende privatfly (DR-nyheder) - og for skyhøje honorarer holdt foredrag om de ulykker for Jorden, som følger af vores energifråds og deraf følgende klimaforandringer!
I filmen ”The Great Global Warming Swindle” på britisk Channel 4 argumenteredes der i marts 2007 på særdeles overbevisende måde imod det centrale i Al Gores prædikener: At CO2 er skyld i klimaforandringerne – selv om CO2 kun udgør 0,54 % af troposfæren. Modstanderne af Al Gores profitable forretning har påvist, at CO2-stigningen først optræder flere hundrede år efter opvarmningen – og således ikke kan være årsagen –men må være en følge af opvarmningen, der menes udløst af solpletaktivitet. Grunden til den lille CO2-stigning skulle være, at verdenshavenes uhyre vandmasser i kulde optager CO2 fra luften – og atter afgiver det ved opvarmning, som altså kommer først. Endvidere kunne det påvises, at CO2 mængden i luften er steget 30% i de sidste 10 år – mens temperaturen i samme tid er faldet 0.4 grad [8], mens klimaet forandrer sig. Nu har Channel 4 fjernet filmen fra internettet og erstattet den med massiv propaganda i Al Gores ånd. For denne sag handler om penge og politisk korrekthed, hvis krænkelse kan medføre lukning af kilderne – som påpeget af EU og Europaråd.
Gore kalder, biologer og ukyndige fra NGO´erne – som f.eks. Jimmy Carter! – for experter.
Men se engang, hvad en af de rigtige experter siger. Over for the Commons Committee on Environment and Sustainable Development sidste år, vidnede Carleton University paleoklimatolog Professor Tim Patterson: "Der er ingen meningsfuld sammenhæng mellem Jordens temperatur og CO2 niveauer i afhængighed af tiden. Faktisk er det sådan, at da CO2 var mere end 10 gange højere end nu , nemlig for 450 millioner år siden, befandt planeten sig i sin absolut koldeste periode i de sidste 500 millioner år.” Patterson spurgte kommitteen : “Kan nogen på baggrund af den forholdsvis lille stigning I CO2 niveauet stadig tro på, at det er en hovedårsag årsag til den beskedne opvarmning i det sidste århundrede?” " Derimod er der i flg. hundreder af andre studier god tidafhængighed mellem solens lysstyrke og Jordens temperaturændringer.” [9] Og op imod halvdelen af de egentlige eksperter er enige med ham.

[1] http://surl.se/fbvb
[2] http://surl.se/fbvc
[3] http://surl.se/fbve
[4] http://surl.se/fbvg
[5] http://surl.se/fbvs
[6] http://surl.se/fbvt
[7] http://surl.se/fbvu
[8] http://surl.se/fbvh
[9] http://surl.se/fbvi