oktober 02, 2007

Skal Säpo kontrollere det?

”Tilbage til naturen” hedder det. Man vil – åh så gerne - forsøge at forene moderne samfundsliv med (romantiserede) drømme om ”gamle dage”.

Dengang da der var ulve i mosen. Sverige har ulve i tyndt befolkede områder i Vestsveriges grænseområder mod Norge, men det går ikke gnidningsløst for sig. Den seneste rappport fra det Kriminalpræventive Råd (Brottsförebyggande rådet) foreslår skærpet overvågning mod
krybskytteri, f.ex. i samarbejde med Säpo (der modsvarer det danske PET), eller med hemmelige informatører eller helikopter.

Det gør ikke befolkningen i ulveområderne venligere indstillet til arrangementet. De ved, at de ikke kan regne med nogen politihjælp, hvis der pludselig skulle ske større ulykker eller forbrydelser, og så høre, at man vil bruge resurser til kontrol med krybskytter!
Mange har mistet hunde, de holdt af, og for jægere betyder det også noget økonomiskt, når elgkalve bliver sønderrevet. Selvom det er yderst sjældent, at mennesker angribes, er der mange, der føler sig utrygge ved at plukke tyttebær eller svamp i skoven, og man kan ikke lade børn lege uden konstant opsigt. Også for fåreavlere er det selvsagt et problem at have ulve i nærheden.