oktober 17, 2007

Ved vejs ende!Borgmester Reepalu har åbenbart glemt, at han for snart 4 år siden (januar 2004) var ude af sig selv, fordi han indså, at indvandringen i hans by, Malmø, økonomisk set var ved at tage livet af kommunekassen. Han ville derfor sætte STOP for indvandringen til Malmø – i hvert fald for en tid. Selv indvandrere rådede borgmesteren til at vente, indtil de indvandrere, der allerede var der, havde fundet sig til rette og måske et arbejde.
Men Mona Sahlin satte Reepalu på plads, og partiet fandt en extra pose penge, så borgmesteren faldt til føje. Man vil jo nødig blive af med borgmesterposten!

En TVudsendelse afslørede i øvrigt borgmesteren som et sjældent exemplar af forståelse for borgernes hverdag:
En gammel mand på 99 somre havde gennemgået en lettere operation på et hospital, og nu kunne han bare tage og forføje sig hjem. Men han orkede ikke længere! Alligevel blev han kostet fra afdeling til afdeling, indtil han insisterede på at blive siddende i den stol, han faldt ned i.
TV-udsendelsen var så hjerteskærende, at en overordnet politimand, som bare altfor godt kendte til Malmø, ghettoen Rosengård og borgmesteren ikke kunne lade være at skrive et vredt brev til borgmesteren om natten!

I Reepalu var der ingen meneskelighed.
Politimanden blev fyret fra sin stilling og fik en retssag på halsen!!!

Jo, vi har ikke glemt Reepalu! Og vi kan fortælle ham, at han ikke forstår en pind, hvis han ”tror, att (den danska) ministern känner en skammens rodnad, när han ser att Danmark är bland de sämsta när det gäller att stifta lagar som behandlar människor lika.”

Nej, jeg tror, at mange danskere er stolte over, at de har en nogenlunde fornuftig regering, som ikke lader folk af alle slags vælte ind over grænserne uden kontrol i den naive tro, at ”alla ær lika”. Har Sverige rekord i denne naivitet, så har de til gengæld også rekord – i voldtægter og andre forbrydelser.

Der er statistisk set flere forbrydelser i Malmø end i Københavns Amt – tiltrods for, at Malmø har færre indbyggere end København. Brandudrykninger til Rosengård må have politibeskyttelse og i skolerne er der overvågning med fotoceller.

Det er muligt, at Reepalu kan opstille potemkin-kulisser til et ministerbesøg, men de danske ministre er nu ikke dumme endda!

Sjovt nok viser det sig netop nu, at Helsingborg er nået vejs ende, når det gælder at tage imod såkaldte flygtninge. I Helsingborg Dagblad skriver to byrådsmedlemmer fra Folkepartiet, at der ikke længere findes boliger og alt det andet, der kræves. Samfundet går ned på det. En redningsbåd kan heller ikke bare tage flere og flere ind. Så synker den!

Og ifølge "Migrationsverket" (Indvandringsvæsenet) viser det sig, at ikke engang Indvandringsvæsenets bestikkelser hjælper. 14 kommuner afslår at tage imod de extra 500.000 som eengangsbetaling oven i alt den anden forsørgelse for modtagelse af een person.

Man tager bl.a. imod en mængde ”ensomme børn”, som ofte viser sig at ligge i teenagealderen,
16-17-årige med hår på brystet og kraftige muskler. Sverige søger så efter forældrene!!! Fordi der står i børnekonventionen, at de har ret til at genforenes med deres forældre. Og forældrene er glade for chancen at komme til Sverige...
Svenskt ensomt asylbarn>