oktober 16, 2007

Ytringsfriheden er grundlovssikret, men…

Der er et ”men”, mener den svenske politiker Pierre Schori. Schori er gammel socialdemokrat fra Palmes tid, rigsdagsmedlem, diplomat, viceudenrigsminister m.m.

Der er et MEN, mener han, her i globaliseringens tid:

Lars Vilks bidrager ikke til at hjælpe dem, som kæmper for meningsfrihed i de muslimske lande, tvært imod, skriver han i Svenska Dagbladet.


Spørgsmåler er: hvordan hjælper man dem, som kæmper for meningsfrihed? Hjælper Pierre Schori dem ved at skræmme islamkritikere til tavshed?

Min første tanke, da jeg læste Schoris artikel var, at det måtte være en spøg. Men bagefter så tænkte jeg, at den her politik kender vi alt for vel! Pierre Schoris regering havde samme politik og opfattelse. Man skal ikke skæmte med politisk islam. Man skal vige og være rar og bede om forladelse.

Ytringsfrihed er for svenskere, mener Schori. I Mellemøsten er folk vant til diktaturer og undertrykkelse. Lad politisk islam gøre, hvad de vil. Vi skal ikke reagere og forulempe deres religiøse symboler.

Lad bare sharialovene høste menneskeliv i visse lande. Det skal man ikke snakke om i Sverige, men holde sig gode venner med undertrykkelsesregimerne. Den politik har Pierre Schori og hans regering ført i mange år. Nu føres den videre af den nuværende regering. Politiken som ikke tillader små piger, som er født i muslimske familier, at have samme rettigheder som andre svenske børn, men som lader islamiske skoler fornedre og diskriminere dem. Pierre Schori har endnu ikke forstået, at den politiske islam, som er en meget voldsom, reaktionær og antimodern bevægelse, forsøger at slå rod i det svenske samfund.

Den fremgang for politisk islam og religiøst styre, som begyndte for 28 år siden, har intensiveret en forsbløffende antiislamisk modreaktion i hele verden. Den har også ramt almindelige muslimer. Det er nødvendigt med en omfattende og bred debat om islam i vort samfund.

Tabuer skal brydes. Islam må kritiseres og karikeres som alle andre religioner. Ytringsfriheden må forsvares og den giver Lars Vilks ret til at lave en Muhammedtegning, og avisen Nerikes Allehanda ret til at publicere Lars Vilks Muhammedtegning.

Al kritik mod islam angribes og udpeges som islamfobier med den hensigt at prøve at skræmme folk til tavshed.

Stik imod Pierre Schori vil jeg opmuntre alle kunstrnere, forfattere, journalister og debattører til at skrive romaner om islam og Muhammed, at debattere islam og at afbilde profeten. Så kan vi bryde tabuerne og forandre debatklimaet i verden og bevare ytringsfriheden.

Skrevet af formanden for ex-muslimer i Sverige, Afsanen Vahdat, i ”Världen idag 12. oktober 2007