oktober 10, 2007

Den ulykkehærgende ramadan

Muhammedanernes fastemåned, hvor de skal faste om dagen fra solopgang til solnedgang, er på grund af vor geografiske beliggenhed og klima mindre anstrengende end i de islamiske lande. Og så snart mørket falder på, tager de revanch, ofte med alt for megen mad, ligesom vi andre tit gør omkring juletid.
Det siger sig selv, at systemet ikke er det bedste for sundheden, hvilket også de mange ulykker i Ramadanen viser.

Ugeskrift for Læger bragte en kronik om emnet vol 169, nr. 6, 2007. S. 534, skrevet af Helle Lykke Nielsen. Heraf fremgår, at der er flere arbejdsulykker og trafikulykker under ramadanen end andre tider på året både her i Europa og i de islamiske lande.
Ramadanen giver naturligvis let søvnforstyrrelser, hovedpine og ildebefindende og dermed irritation, som kan have kedelige følger.

Nogle ulykker kommer, fordi personer undlader at tage deres livsvigtige medicin, i den tro, at det er imod Allahs (koranens) strenge påbud om faste. Ifølge fundamentalister tolkes kravene om faste nemlig som, at man overhovedet ikke må synke. Derfor spyttes der ofte allevejne i denne måned også indendøre i offentlige institutioner. (Sura 2.189) Hvis man kommer til at få noget ”urent” i munden og dette fremkommer opkastninger annulerer det fasten. Det kan være blod, hvis ens læbe bløder, eller en myg. etc. Sluges denne, skal mange iflg de islamiske principper ikke prøve at få den op. Syge samt personer, som er på rejse, har dispensation fra fasten.

Hertil kommer en undersøgelsen fra Sveriges ”Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)” i 2006 angående indvandreres bilulykker. Det viste sig, at indvandrere havde næsten dobbelt så stor risiko for at havne i en biluykke end svenskerne selv.
Dette kan altså bl.a. hænge sammen med ramadanen og sydlændingenes temperament, men måske også med køreprøverne? Idet vi allerede for nogle år siden hørte snak om, at nogle blev luskede igennem via tolke eller lignende...?

Ramadanen begyndte den 13. september, så den må være ved at afslutte med særlig ramachang.