oktober 28, 2007

Man mindes grisehandleren i Matador!

Det var der mere grin ved!

Den 24. oktober skrev italiensk presse, at indenrigsminister Giuliano Amato ville besøge Roms moské fredag den 27. for at overrække muhammedanerne et charter om værdierne for borgerne og integrationen.

Det er den første offentliggørelse af dette vigtige dokument, siger lederen af Italiens Islamiske Kulturcenter, Abdulla Redouane. Det er udformet i samarbejde med forskellige religiøse grupper: muslimer, protestanter, katolikker, russisk ortodokse, den italienske biskopskonference (CEI) samt verdslige immigrant grupper og støtteorganisationer. Dokumentet fastslår pricipperne for en harmonisk integration af ikke-katolske menigheder i det italienske samfund.
Dokumentet har mere symbolsk end juridisk værdi og vender sig til indvandrere fra islam eller andre trosretninger. Regeringen har tænkt at distribuere dokumentet til immigrationscentre, skoler og arbejdspladser i Italien.
Men det vil muligvis også blive lagt ud på ambassader, konsulater og kontorer, som håndterer opholdstilladelser o.l.
Idéen med et charter, som skulle underskrives af muhammedanere fremførtes første gang af Amato i august 2006. Det kom efter at Italiens største muslimske gruppe, Foreningen af de islamiske menigheder i Italien (UCOII) havde offentliggjort en annonce i adskillige aviser, hvor de sammenlignede Israels fremfærd i julikrigen mod Libanon og i de palæstinensiske områder med nazisternes fremfærd under sidste verdenskrig.

På opfordring fra muslimske grupper blev også andre immigrantgrupper i Italien omfattet af chartret.

Som sagt skulle dette vigtige dokument (hvis indhold pressen ikke røber) højtideligt offentliggøres fredag den 27. oktober ved moskéen i Rom under overværelse af inderigsminister Amato, lederen af det Islamiske kulturcenter, Abdulla Redouane og Rommoskéens imam, Alaa Din al-Goobaschi.

Men det blev nok ikke helt, som indenrigsministeren Amato (den elskede!) havde forestillet sig. Han blev nemlig overfuset foran moskéen i Rom af imam Sheik Yusuf fra moskéen i byen Latina syd for Rom:
”I vore lokale butikker sælges der WC-dæksler med Koranvers. Det er en fornærmelse mod islam, som vi må reagere imod” sagde han rasende. Han har politianmeldt sagen. Og nu blev så også indenrigsministeren involveret. Han forsögte at glatte ud: ”Jeg siger her til vore venner i Latina, at vi er blevet underrettet og vil undersøge sagen”.
Hodjas blog har fundet dette billede til belysning af situationen.