oktober 31, 2007

Religiøs galskab

For næsten 4 år siden skete der et meget mærkeligt mord i landsbyen Knutby i Upplands län. Den lokale pinsepræst, Helge Fossmos hustru, Alexandra, blev skudt i sin seng, mens hun sov, mens naboen, den 33-årige Daniel Linde blev hårdt såret af skud.


Det viste sig, at de to skud-ofre havde haft et forhold til hinanden og at præstens første hustru nok alligevel ikke var død ved den ulykke i badekarret i hjemmet, som man tidligere havde antaget. En ung kvinde, som tidligere havde boet i præstegården som barnepige og som en gang havde overfaldet præstekonen og mishandlet hende med hammerhug, blev pågrebet af politiet i sit forældrehjem i Vaggaryd i Småland.


Snart efter begyndte der at sive belastende oplysninger ud om menigheden. Den domineredes efter sigende af en 38-årig kvinde, Åsa Waldau, som anså sig selv for Kristi brud. Hun styrede med jernhånd menighedens 5-mand store ledelse, hvis opgave det også var at kontrollere menighedsmedlemmernes privatliv, arrangere ægteskaber, overvåge streng opdragelse af børnene og prædike at kvinder skal underordne sig deres mænd. Også den lokale skole var involveret i moralkodekset.


Præsten Helge Fossmo og den tidligere barnepige Sara blev slutteligen anholdt for mordet og mordforsøget. Præsten og pigen blev 2004 dømt ved byret og landsret til henholdsvis livsvarigt fængsel og retspsykiatrisk behandling

Nu har avisen Världen i dag kikket tilbage på sagen og de mange uklare punkter. For selvom sagen officielt er afsluttet er der en del spørgsmål tilbage, som anklageren mente, at politiet skulle have undersøgt, mens politiet mener, at det påhvilede anklageren.


Det drejer sig bl.a. om det våben, som den unge barnepige Sara skaffede sig på Sergels Torv i Stockholm fra marokkaneren Farid Lamrani. Han var altså medhjælper til mord, men desuden politiinformatør..!


Var det måske grunden til, at politiet ikke straks afhørte ham? Og var det grunden til at han hurtigst muligt forsvandt til Marokko, hvor han dømtes til fængsel for narkosmugling. Og heller ikke i Marokkos fængsel søgte svensk politi at afhøre ham. Og selve våbnet? Var det ikke oprindeligt et politivåben? Det blev efter mordet i Knutby destrueret af - politiet.


Det viser sig nu, at Lamrani vendte tilbage til Sverige efteråret 2006, men straks efter og på en mærkelig måde meldtes død af hjerteslag. Er han virkelig død eller fik han bare en ny identitet? Han havde tidligere haft en svensk beskyttet identitet.


Mordgåden er altså ikke helt løst, og det særprægede religiøse miljø i Knutby fortsætter uforstyrret som før under ”Kristi brud”s faste hånd. Menighedens medlemmer har kvittet alt andet i livet, for totalt at underordne sig hendes bud og tjene en leder med dunkel drivkraft.

Man mindes uvilkårligt den vanvittige historie om Jones Town i Guyana, hvor næsten alle medlemmerne af sekten ”Peoples Temple of California” drak gift på deres guddommelige leders bud.

913 døde, heraf 276 børn.