oktober 12, 2007

Ubehagelige muslimer


(oversat fra Millds blog).
Kulturer med trusler og udpresning udbredes stadig mere i Sverige. Personale både inden for indvandringsvæsenet, retsvæsenet, socialtjænesten og syghusvæsenet mærker det. Nu rammes også redaktører og journalister.

Nedenstående er klip fra Sofia Nerbrands klumme i Svenska Dagbladet 10.9.07. Hun er redaktør for samfundsmagasinet ”Neo”.

Risici for trusler er afgørende for et ja eller et nej til publicering”


”Jeg kan som ansvarlig udgiver ikke længere bare afgøre om noget skal publiceres ud fra en journalistisk, kunstnerisk, etisk eller juridisk vurdering. Nu dikteres vilkårene af risikoen for trussel om vold mod mig, mine medarbejdere, ja endog mine landsmænd.”
”Jeg kan som ansvarlig udgiver ikke længere nøjes med journalistiske, kunstneriske, etiske eller juridiske vurderinger. Nu dikteres betingelserne af risikoen for trussel om vold mod mig, mine medarbejdere, ja endog mine landsmænd.”


At medier i Vest ikke kan trykke hvad som helst uden frygt for dødelig vold er et nyt skræmmende faktum. Men mine kolleger diskuterer det ikke åbent af skræk for at blive opfattede som intolerante eller islamofober. De gemmer sig bag ræsonnementer om, at Muhammedbillederne er krænkende eller usmaglige. Hvornår har sådan snak tidligere stoppet de daglige publiceringer på alle andre områder som er integritetskrænkende og vulgære?At udøve selvcensur af skræk for vold er det samme som at acceptere afpresning. Ligeså at tvinges til officielle samtaler på statsministernivau, for sandt at sige havde de fremmede ambassadører ikke siddet hos regeringen i fredags, hvis ikke der var risiko for, at volden ville eskalere.””Både religiøse fundamentalister og diktaturets håndlangere forstår at udnytte det åbne samfunds svagheder.
Men de skal ikke falskeligen have lov at spille krænkede og sætte dagsordenen i Sverige. For det ville være at svigte alle demokrater – ikke mindst muslimer, hvoraf mange er flygtede hertil fra ambassadørernes diktaturstater.”

Personalet på avisen ”Nerikes Allehanda” i Örebro lever altså nu under trussel, og tegnerne har været tvungne til at gå under jorden.
Muslimer i Sverige har demonstreret med anledning af det indtræffede, men hvad går disse demonstrationer ud på? Det handler ikke om nogen afstandtagen fra truslerne, snarere tvært imod. De fyrer på angående den aktuelle rondelhundstegning.

Skyldes dette, at ingen muslimer i Sverige vil forsvare de demokratiske principer?

Eller findes der muslimer i Sverige, som i og for sig gerne ville gøre dette, men som ikke tør - for så rettes truslerne også mod dem?

Hvad der end er tilfældet, så er det meget ubehageligt.


Vi har tydelig nok fået en trojansk hest ind i landet!

Besværlig er også statsminister Frederik Reinfeldt - lederen af Sveriges næststørste - men samtidigt også det mest meningsløse - parti (svarer til Danmarks konservative)
Han er ikke bare besværlig, han er direkte farlig – en Neville Chamberlain i moderne udgave.