december 25, 2009

Glädelig Jul


Nisser har vi vel haft alle dage, men JULEnissen kommer först midt på 1800-tallet.

Her er han.
Og her er julegrisen.
Og her Staffan Stallerdrängs fem heste: