december 28, 2009

Sverige vågner

Politikere og journalister kan ikke længere fortie, skjule, lyve eller manipulere billedet af den importerede kriminalitet og hvordan vi svenskere har det. Kendsgerninger spredes som ringe i vandet via internettet. Det er vigtigt, at domstolsudtalelser lægges ud på nettet i sin helhed. De bekræfter, hvad de fleste af os allerede véd eller mistænker.
Samtlige etablerede partier synes at være lige gode kålsøbere*. Til trods for, at man hævder at være demokratiske partier! Samtidigt med at man spytter på ordet demokrati ved at tage afstand fra Sverigedemokraterne, men helt ugeneret samarbejde med kommunisterne!

I et sandt demokrati har alle statsborgere ret til at udtrykke deres personlige mening uden at skulle stemples som racister eller fremmedfjendtlige. Det kan knapt kaldes fremmedfjendtligt når nogen siger sin mening om den mislykkede masseindvandring og dens følger. Journalister må indse, at de snart kan stille op i arbejdsløshedskøen, og politikerne forstå, at de ikke har større magt end den, vælgerne har givet dem. Begge de politiske blokke synes at have misforstået, at det er dem, der skal lytte til folkets vilje og ikke tvært imod.

Udtrykket er hentet fra det gamle mundheld at være t vunget til at søbe den kål, man har spyttet i.

Kilde: Internetgrupperne v/ John Wilthorn