december 31, 2009

Islam og Nazismen

I artiklen "Det nye jødehad" (Jyllands-Posten KULTUR 25 MAJ 2007) interview'er Anders Raahauge historikeren Matthias Küntzel, der forsker i antisemitisme i den muslimske verden.
Künzels forskning bringer væsentlige nye synsvinkler på banen og artiklen er særdeles læseværdig. Imidlertid står hovedtrækkene uforandrede. Den islamiske verden og dens folk er i dag voldsomt inficerede med nazistisk tankegods. Denne infektion stammer fra tiden før og under anden verdenskrig. Künzel argumenterer for at antisemitismen "er gødet og og formet af en energisk propaganda fra Nazi-Tyskland, målrettet mod Mellemøstens masser fra 1939 til 1945".

"Når "Mein Kampf" distrubueres så åbent i Mellemøsten," supplerer Küntzel "må man huske, at nazismen ikke er en kilde til skam, som her i landet, men til stolthed..."

Verdens kraftigste kortbølgesender var oprettet til olympiaden i Berlin i 1936. "Den sendte fra 1939 til 1945 antisemitisk propaganda mod syd - på arabisk, farsi og tyrkisk. Senderens signal var stærkere end BBC's, og dens redaktion var mere professionel."

"Tyskerne hentede de mest elskede muslimer op, man citerede Koranen og spillede arabisk baggrunds-musik. Radio blev dernede hørt offentligt, i bazarerne og på kaffebarerne. Med hver slurk kaffe fik man daglig to timers fascisme. Og et radiobudskab kommer jo igennem til alle analfabeterne."

(Her glipper det for Kûntzel; fascismen i dens forskellige former var ikke antisemitisk. Antisemitismen var/er en nationalsocialistisk specialitet. Men det er en almindelig fejl at forveksle nationalsocialismen med fascismen. Den skyldes vel for en stor del at repræsentanterne for "den virkeliggjorte socialisme", kommunisterne, af al magt forsøgte at undgå at folk blev opmærksomme på at nationalsocialismen er en variant af socialismen. Derfor kaldte kommunisterne altid deres nazistiske åndsfrænder og tidligere allierede for "fascister", og den betegnelse er hængt ved også hos folk, der burde vide bedre. phb).

Udsendelserne var så dygtigt lavede, at mange kom til at tro, at Hitler måtte være muslim. Den fejltagelse begik islamisternes pionerer, Det muslimske Broderskab ikke.
"De ville aldrig dyrke en vantro. De mente blot, at alt det rigtige i nazismen stammede fra Islam. Selv stod de højt over de vantro tyskere."


P.H.Bering
bragt 30.3.09 på hjemmesiden Fem-i-Tolv