december 07, 2009

Bananrepublik

I Berlingske Tidende 2.12.09 giver Søren Krarup udtryk for sit håb om, at Schweizernes afvisning af minareter vil påvirke Sverige, ”hvor undertryk-kelsen af befolkningen er så overvældende, at svenskerne næsten lever i trællestand”.

Han skoser ikke uden grund Sverige for deres valgsystem, hvor hvert parti selv skal sørge for, at deres stemmesedler kommer ud til vælgerne eller ligger i alle landets valglokaler, hvilket så at sige er umuligt for de mindre partier. Alene derved bliver valgresultatet skævt. Ved valglokalet skal vælgerne selv finde stemmesedlerne fra det parti, de ønsker at stemme på og ofte mens andre iagttager dem.

”Der bør sendes valgobservatører til Sverige”, siger Krarup. ”Det såkaldt internationale samfund bør sikre, at de forfulgte Sverigesdemokrater får de demokratiske rettigheder.Tiden er inde til, at friheden også kommer til Sverige. Så svenskerne ligesom danskerne og schweizerne kan sætte deres ideologiske undertrykkere på plads og blive en del af Europas selvbesindelse.”


Vel talt! Sveriges valgsystem er for nemt at lave humbug med!British Helsinki Human Rights Group skrev en afslørende rapport om detsvenske valg 2002, og nogle svenskere bad om valgovervågning...Sveriges valgordning er som i en bananrepublik!De løse partistemmesedler på et bord kan selvsagt nemt forsvinde”,
og det gør de! Det er ikke noget nyt. Det er noget, manvéd og regner med - ved alle valg.Stemmesedlerne trykkes da også i et meget større antal, end der ervælgere (hvilket selvsagt kan indebære valgsvindel). Sverige, som har så travlt med at ville kontrollere alt og alle ogfortælle andre lande, hvor skabet skal stå, bør som et oplyst ogciviliseret land skaffe sig et valgsystem, som man ikke kan fuske med.

Kilde: Berlingeren 2.12.09 og bogen ”Sveriges Tragedie” om
valgsystemet (citeret på SPYDPIGEN http://www.spydet.blogspot.com/
19.7.2007.