december 11, 2009

EU vil styre dansk ligestillingspolitik.

Dansk Folkepartis EU- og ligestillingsordfører, Pia Adelsteen, er fortørnet over EU’s utidige indblanding i danske forhold.


- Det er de utroligste sager, som EU synes, der skal bruges tid, kræfter og penge på, siger Adelsteen. Senest har mastodonten i Bruxelles kastet sig over den danske ligestillingsindsats. EU mener, at Danmark skal ændre Ligebehandlingsnævnets rolle og beføjelser. Blandt kravene er, at det uafhængige Videnscenter for Ligestilling, som VK-regeringen lukkede ned i 2002, bliver genåbnet. Hvis Danmark ikke makker ret, venter en sag ved EF-Domstolen.


At Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti straks har gjort knæfald for EU og kræver en særlig ombudsmand med ansvar for at overvåge og evaluere ligestillingen i Danmark, er måske ikke så overraskende, siger Pia Adelsteen. Hun er til gengæld overrasket over, at De Konservative bakker op om kritikken. Ikke mindst fordi regeringspartiet i sin tid var med til beslutte at lukke nævnte videncenter.

- I Dansk Folkeparti har vi kun hovedrysten til overs for EU’s indblanding og truende adfærd. Ikke mindst fordi Danmark er et af de førende lande indenfor ligestilling, siger Pia Adelsteen. Hun bemærker, at ligestillingsminister Inger Støjberg ved flere lejligheder har benægtet, at der er et ligestillingsproblem i Danmark. Alligevel vil ministeren nu oprette et uafhængigt klagenævn, der skal beskytte mod forskelsbehandling på grund af køn. Det sker ved, at Institut for Menneskerettigheder skal rådgive i sager om ligestilling.

- EU kunne passende rette blikket mod Øst- og Sydeuropa, hvor der er langt større problemer på det ligestillingspolitiske område, siger Pia Adelsteen.


Kilde: pressemeddelelse fra DF 10.12.09Ikke overraskende! EU vil ligesom andre diktatoriske stater diktere alt.Adskillige NGO (Non government organisations) var/er i virkeligheden 5-kolonne-celler, som arbejder intenst med marxistisk samfundsundergravning. Det gælder bl.a. ovennævnte Institut for Menneskerettigheder.