december 18, 2009

EN HÅN MOT ALFRED NOBEL Å GI PRISEN TIL OBAMA.

Alfred Nobel snudde seg nok mange omdreininger i sin grav i Stockholm den dagen Nobelkomiteen ga fredsprisen til USA’s president Barack Hussein Obama. For Alfred Nobel skreiv klinkende klart på ren svensk, at en av prisene, altså fredsprisen, den skulle deles ut ”åt den som har verkat mest eller best for verdens folks forbrødrande och avskaffande eller minskning av ståande armèer”
Og dette har ikke Obama vært i nærheten av. Han har i stedet økt de stående styrker både i Irak og i Afghanisten. At denne mannen fikk Alfreds Nobels fredspris var et klart brudd mot dette testamentet!
Kan noen være så snill å hjelpe Jagland og hans nikkedukker med å oversette orginalteksten i Alfreds Nobels testamente fra svensk til norsk? Slik at de skjønner hva som står der! Og ikke minst at de holder seg borte fra å gi fredsprisen til ledere for land som er i krig.
Jeg tror den norske Nobelkomiteen fortjener en leder med mer kunnskap og omdømme, og mindre egeninteresse for å få skrive inn seg sjøl i historiebøker. Ja, ikke minst ha større respekt for hva som faktisk står i Nobels testamente!
Barack Obama begynte sin tale med å si at millioner av menn og kvinner – kjente som ukjente – fortjente den prisen bedre enn ham – for han hadde ennå ikke selv fått utrettet noe.
Ja, i dette utsagnet er jeg 100% enig med Obama. Hvor mange ganger skal den norske Nobelkomiteen trampe i klaveret og utdele fredprisen til feil person? Det rekker nå!

17.12.09, Amund Garfors,
Trålvn. 33, 8520 Ankenesstr.
Tlf. 769/56689 906/19206Ankenes.