december 05, 2009

Så slutter vi med billederne fra København

I morgen, den 6. december, er det julemandens dag. Den hellige Nikolaus af Myra var helgen både for børn og for søfolk, men det har jeg fortalt om den 6. december 2008.

Det græske Nikolaus betyder egentlig Sejr og Folk. Det blev i forkortet form til Niklas, Nikles, Nilaus, Niels og Nis. I folkeviserne hed ridderen tit Hr. Nielus, og det hed også Baronen i ”Jeppe på Bjerget”. Klaus og Klas var oprindelig tyske forkortelser, som trængte ind i Danmark på 1300-tallet.
Hans Gram skriver, at alle danske Klauser i begyndelsen var opkaldt efter holstenske herremænd. Præsterne kaldtes derimod Nikolai og bønderne Klaaes.

Før vejene overtog den meste trafik, var Danmark en søfarende nation, som naturligvis havde masser af Skt. Nikolaj-kirker i landet. Kom man i havsnød, var det ham man anråbte, og vi har kalkmalerier af skibe i stormvejr, hvor sømændene hænger ud over skibssiden og ofrer, hvad de har i sig. Og Gud ske lov kommer Hellig Niels til hjælp.

Over indgangen til Skt. Nikolaj Kirke, som er en af byens ældste kirker, står han med et skib i favnen. Kirken er bygget tæt ved stranden. Den oprindelige strandlinje fortsatte fra ”Gammelstrand” lige ud forbi kirken.

Selvom helgennavnet hænger sammen med det græske ord, nike, sejren, så sejrede Tjekkiets Præsident Vaclav Klaus desværre ikke over de rænker, som EU har lagt og som befolkningerne aldrig er blevet ordentlig oplyst om, for i så fald havde historiens gang givetvis set helt anderledes ud.

Men han gjorde, hvad han kunde.