december 03, 2009

Farve-bekendelse imod minareter

Schwizi-Shirt

I Tyskland undersøgte SpOn hvormange tyskere, der gerne havde fulgt schweizerne med en folkeafstemning imod eller for minareter, og svaret var klart nok: væk med minareterne!

Med denne T-trøje kan man i de tysktalende egne i Europa nu tydeligt sige sin mening med en let ædring af det gamle romerske mundheld: "Veni, vidi, vici" (Jeg kom, jeg saa, jeg sejrede) - ædret til "veni, vidi, schwizi".

En T-shirt for et kernesundt Europa!

Kilde: PI 2.12.09