december 31, 2009

På med vanten!

Magtesløst demokrati – væk med forældede love og konventioner.
På med vanten!


Inde i Justitsministeriet hænger der et stort skilt, hvor der står: ”Husk aldrig at nævne deres etniske oprindelse. Ethvert sådant udsagn er racisme”.

Af Mogens Camre, tidl. MEP og MF (DF)

Ja, skiltet er ganske vist ikke synligt for almindelige mennesker, men det står printet inde i hovedet på alle embedsmænd og er derfra sendt til de ledende politifolk. Kopier af skiltet findes også hos Danmarks Radio og på Politikens redaktion.

Det vedrører naturligvis krigen mod danskerne. Krigen for at etablere ”danskerfri områder”. Den daglige vold mod sagesløse borgere, politifolk, ambulanceførere, brandfolk, buschauffører, lærere, præster, ja selv hjemmehjælpere, afbrænding af biler, chikane mod danske kvinder, provokerende adfærd i skoler osv. Krigen mod danskerne er et værktøj i den islamiske jihad for at vinde fodfæste og opnå særrettigheder i Europa – for dernæst at kunne kolonisere de europæiske lande, hvis egen befolkning konstant reduceres af et for lavt fødselstal. Billedet er det samme i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland – overalt hvor Europarådets forældede konventioner pålægger os at opgive vores kultur til fordel for barbarerne.

Danskerne må endelig ikke forstå, hvad der foregår. Derfor omtaler de fleste medier kun overgrebene som ”bøllestreger”, ”drengestreger”, ”social mistilpasning” og det ejendommelige begreb ”bandekonflikten”, som om de vidt udbredte forsøg på at intimidere danskerne har noget med afgrænsede bander at gøre.

Justitsministeren og politiet vildleder befolkningen. Danmark er et retssamfund siger de, men politiet har givet op, det har slet ikke beføjelser eller mandskab til at vinde krigen. Henrik Svindt, lederen af politiets bandeenhed, siger til Politiken, at borgerne må hjælpe politiet. Det er tom snak, for borgerne tør ikke gøre noget. Dels bliver de udsat for hævnaktioner fra voldsmændene, dels bliver de omgående tiltalt af politiet for selvtægt, hvis de gør det, der burde gøres.

Vores magtesløshed skyldes uviljen mod at erkende krigens årsag og følger. Vi tror, at bare vi bøjer os for de ikke integrerbare muslimer, lader dem håndhæve islamisk lov og lader deres gale imamer prædike efter koranens krigserklæring mod alle ikke-muslimer, så vil de nok blive flinke og indse, at vores samfundsmodel er den bedste. Overalt i EU viser virkeligheden det modsatte. Det multikulturelle samfund medfører, at vi mister kontrollen med landet. Det betyder velfærdsstatens og retssamfundets sammenbrud. Hvis vi skal have magten tilbage, vil det kræve, at vi kalder vore styrker hjem fra Afghanistan og lader dem rydde ghettoerne. De kender fjenden.

Vore straffe er latterlige for folk, der mener, at de er i hellig krig. Der er kun én straf, der virker, og det er udvisning fra tag-selv-bordet Danmark. Det kræver, at de gamle partier vågner og opsiger et par konventioner. Vi behøver ikke at huse folk, der hader os.

Kilde:
http://mogenscamre.dk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=664&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=15 12.12.09