januar 01, 2010

Supplement med fremmed voldskultur

Myrderiet i et varehus i Esbo ved Helsingfors 31.12.09 var den femte massakre i Finland på syv år og skyldtes angiveligt skinsyge.

Atte Oksanen, socialpsykolog ved Tammerfors universitet, mener, at finlænderne lukker øjnene for forbindelserne til voldskultur: Det er ikke lykkedes Finland at få bugt hverken med deres egne traditionelle voldsformer eller med de nyere, siger han. Landet har en voldstradition som viser sig i en dyster statistik over voldsforbrydelser og selvmord. Hvortil kommer alkoholproblemer.
”Finnerne har let til kniven” hed det - så vidt jeg husker - i min danske geografibog i 30´erne. Senere lød der fordømmende ord om sådanne diskriminerende, stereotype udtalelser, som om det var rent utænkeligt, at visse kulturer kan være mere voldsomme end andre. Fra 1970´erne indprentede man derfor et nyt dogme i danske skoleelever: Vi er alle så lige, så lige!

Når den finske statsminister Lipponen i 2002 og indenrigsminister Anne Holmlund i 2007 bedyrede - og andre politikere, journalister og medløbere viderebragte -, at modbydelige voldshandlinger i Finland var tilfældige og uundgåelige, mener Oksanen at udtalelserne afspejler finlændernes almene opfattelse af forholdene: man kan ikke begribe, hvordan sådan noget kan ske i Finland og så går man hurtigt forbi problemerne.


Spydpigens kommentar: Den udlægning tror jeg ikke på! Det er ikke bare i Finland, men i adskillige lande i EU (dem alle ?), at vi ser det sammen mønster: politikere, myndigheder og massemedierne betoner, at vold er enkeltstående episoder, som man søger at stryge over og undlader at kommentere for meget, ligesom man ofte fortier, hvem forbryderne er. Mønstret er så påfaldende ensartet i EU-landene, at det næsten ligner en ordre ovenfra.

Og det må det vel også være!

- - - for at dække over den voldskultur, som vore politikere i deres aftale med araberne i 1978 (”Den arabisk-europæiske Dialog”) aldrig satte sig ind i, tænkte på eller undersøgte baggrunden for. Det er ikke de brede befolkninger, men politikerne som bærer skylden for de ulykker, der med indvandringen strømmer ind over Europa.