januar 29, 2010

Statsligt overgreb!

Apropos den svenske socialtjenestes overgreb mod den gotlandske kernefamilie Johansson med sønnen Dominic, hvor socialarbejderne har frataget forældrene deres frie vilje, idet de har beholdt drengen som gidsel.


Her en analog historie fra Tyskland:

www.pi-news.net/2010/01/usa-asyl-fuer-deutsche-christen/

Et par forældre, som i Tyskland selv havde villet undervise deres børn, er ved en domstol i USA blevet anerkendt som politisk forfulgte og tildelt asyl.
”Süddeutsche Zeitung” finder det ”pinligt for Tyskland”
Uwe og Hannelore Romeike fra Baden-Würtemberg rejste sommeren 2008 med deres fem børn til USA, til den lille by Morristown i Tennessee for at komme væk fra statsmagten hjemme. Nu har de fået politisk asyl, en afgørelse som man ikke tidligere har set mage til i USA.
Romeikes er strengt evangelisk kristne. De fandt den almindelige skolepligt uforenelig med deres tro, eftersom læreplanen og de anvendte skolebøger ikke svarede til deres kristne værdier. I undervisningsmaterialet i Sexualundervisning stødte de – efter egen udsagn – på sjofle udtryk for kønslig omgang. De tog deres tre ældste børn ud af skolen for at undervise dem hjemme og give dem en god og sund holdning, som de skrev.
Så fulgte en månedlang strid med de lokale myndighedspersoner om den i Tyskland gældende skolepligt. I modsætning til USA og de fleste europæiske lande, hvor uddannelsespligt og formidling af kundskaber ikke er bundet til en skole, forlanger det tyske system regelmæssige besøg på et uddannelsessted. Undtagelser gives næppe.
En uting, finder Michael Dannelly, advokat for ”Home school legal defense Association” (selskabet til forsvar for hjemmeundervisning i USA). Han rådede i 2008 familien til at komme til Amerika, hvor halvanden million børn hver dag bliver undervist hjemme. Pianist og spillelärer Uwe Romeike solgte sine klaverer for at betale flytningen. Donnelly, som ofte holder foredrag med titlen: ”Arven efter Hitler: tysk holdning til hjemmeundervisning” og peger på, at forbuddet mod hjemmeundervisning stammer fra Det tredje Rige, støttede familiens asylansøgning. Som begrundelse angav forældrene, at de blev forfulgt på grund af deres kristne tro, og at deres ældste børn blev mødt med vold og chikane af jævnaldrende.
I oktober 2006 havde politiet hentet børnene hjemme og bragt dem i skole, eftersom rektor ikke kunne få faderen til at ændre mening. I november 2007 afsagdes der dom, ifølge hvilken socialtjenesten i grove tilfælde kunne fjerne børnene fra forældrene. Da ”forstod vi, at vi måtte forlade landet”, forklarede spillelæreren.
I USA hører forældrenes ret til opdragelse til de højest prioriterede rettigheder. Hjemmeundervisning med afsluttende statslig prøve ses specielt i kristne familier. Når man tænker på, at USA er nået op til at være den førende videnskabsnation i verden, synes det ikke at være nogen dårlig idé at værdsætte forældrenes frihed højere end myndighedernes bureaukrati. Og som det tyske skolesystem er, særlig i de ”kulturberigede” områder, er der givetvis grund nok til hellere at undervise sine børn selv. Og det behøver ikke altid være på grund af sexundervisningen.


Kilde: Politically Incorrect 28.1.10Vi har lignende historier fra Danmark fra 70´erne, hvor den mentalhygiejniske ideologi - rettet mod kernefamilien - blev hyldet af socialarbejdere og politikere m.fl.