januar 04, 2010

Nu tales der meget om terrorisme

- og terrorister i vore massemedier, helt anderledes end for 30 år siden, da vor nyhedsformidling nærmest fortiede, at danske organisationer holdt solidaritetskonference med fremmede terroristorganisationer i Nordsjælland på Arne Larsens ”Kildegården” i Tisvilde.

Men så meget frihedskæmperånd var der endnu i Danmark, at ”Komitéen imod international terrorisme” arrangerede en demonstration imod sådan konference. Den løb af stabelen påskelørdag den 25. marts (nogle steder fejlagtigt skrevet 23/3) og gik fra den russiske ambassade i Kristianiagade til Rådhuspladsen. Jens Lillelunds tale fra dengang kan man læse på bloggen her den 1. november 2008.

Nu har jeg i ”Familieværnets Telefonavis” fra 24.3.78 fundet den pressemeddelelse, som
”Komitéen mod international terrorisme” sendte ud:
”Mon den danske befolkning egentlig har gjort sig klart, hvad der foregår i disse dage i København? Danske politiske organisationer har indledt samarbejde med internationale terrororganisationer, Al Fata, PFLP, som benytter sig af drab på civile, herunder børn, for at gennemtvinge deres politiske mål. De danske arrangører af Solidaritetskonferencen har grotesk nok fundet det nødvendigt at anmode om politibeskyttelse til deres gæster. Men snarere er det den danske befolkning, som burde beskyttes. Indtil nu har Danmark været forskånet for terroraktioner – men hvorlænge?
Hvornår skal vi begrave de første lemlæstede skolebørn? Over det meste af verden dukker nye terroristorganisationer frem, som sammen med de existerende er en stedse stigende trusel mod demokratiet og verdensfreden…”

Demonstrationen havde stor tilslutning, og nogle dage senere havde ”Komitéen imod international terrorisme” arrangeret en høring på Christansborg. Flere partier glimrede med deres fravær, bl.a. Socialdemokratiet og Venstre.

Men høringen var rædsom at høre på, - stort set en valen snakken hid og did.