januar 26, 2010

Hvorfor er det mon blevet sådan?


I Sverige er hver fjerde anklager i fagforbundet Jusek inden
for de sidste to år blevet udsat for chikane, trusler eller vold,
viser en spørgeskemaundersøgelse blandt anklagere.

49 % af anklagerne i Jusek føler sig da også utrygge, og der
kræves mere beskyttelse.
I de svenske TV-nyheder 26/1 interviewedes den tidligere anklager, Barbro Jönsson, uden for hvis hus der sprængtes en genstand.
Hun var bekymret for, at de utrygge forhold kunne gå ud over
retssikkerheden. Utrygheden kunne jo føre til at man afkortede
undersøgelser eller undlod visse ting.