januar 11, 2010

Hjælp IRAN !

Revolutionen i Iran behøver jeres hjælp! skriver den tyske blog ”Politically Incorrect”.


Siden juni 2009 er Iran grebet af feber. Millioner af unge, kvinder og mænd, er gået ud på gaden og har sagt det højt: vi har fået nok – vi vil ikke regeres af et islamisk barbarisk regime!
Iran er således blevet skueplads for en antiislamisk revolution.


Da vi gentagne gange har haft dårlige erfaringer med vestlige regeringer og er overbevist om, at reaktionære aktører også denne gang vil blive prist i høje toner, henvender vi os til alle mennesker i Europa og alle seculære og menneskevenlige kræfter i de vestlige lande!
Hjælp os at skabe et Iran uden atomvåben! Et Iran uden dødsstraf, uden stening, et Iran, som er seculært og hvor mænd og kvinder er ligestillet, et Iran uden kønsapartheid, uden tørklædetvang, et moderne, åbent Iran og ikke igen et let overfladisk reformeret Iran.

Kære venner, i 30 har jeg kæmpet sammen med tusinder af andre mennesker mod Irans regering. Dette regime har dræbt en masse mennesker siden 1980. Terror imod os, imod kritikere, vantro og kvinder hørte til dagsordenen i Iran. I dag går vi ud på gaden. Vore børn, vore unge mennesker er på gaden for frihed, for velfærd og et bedre liv.

I et land med et terroregime kommer nu den store historiske chance for at grundlægge en sekulær stat, som kan blive et forbillede i Østen: et Iran uden islamisk regering vil også være en hjælp for menneskerne i Irak, Afghanistan og Palæstina.
Styrtes regeringen i Iran vil det også betyde en svækkelse af den politiske islam i Europa. Under dække af religionsfrihed forsøger islam at legitimere tørklædetvang. Dette og andre frihedsberøvelser, som f.eks. at lukke sig selv ude fra svømme- og sexualundervisning fører ikke til integration gennem tolerance, men snarere til isolation gennem ignorance.
Hjælp os at udvikle et alternativ uden indblanding af religion i vort hverdagsliv! Hjælp os med at presse på de vestlige regeringer! Hjælp de fremskridtsvenlige kræfter! Hjælp menneskerne i Iran på vej mod en bedre fremtid.

Ethvert forslag og enhver aktion er os velkommen. I Iran er der startet en revolution, som er kvindelig og ung – vi må hjælpe til med at give denne bevægelse fremgang. Sekulære og menneskevenner i Iran udgør en bred bevægelse. Sammen må og vil vi skabe resultater i Iran og det nære Østen. For menneskerettigheder uden religiøse grænser.

minaahadi@aol.com