januar 17, 2010

Sveriges "fattigpensionärer"

Sveriges fattigdom kommer næppe overraskende for nogen. Her er en svensk artikel hentet fra bloggen ”Vår stund i Sverige” http://www.varstundisverige/ og oversat til dansk.

En folkepensionist kaldes på svensk ”fattigpensionär”. Her er en sammenligning mellem pensionen til svenskere og ”ældreforsorgsstøtten” til ældre indvandrere.
Der er sket en hel gigantisk overførsel af resurcer og velfærd i vort samfund (altså Sverige) de sidste tiår og den foregår stadig, mere intensivt end nogensinde.
Vi har set hvordan fortidspensionering er blevet bevilliget til udlændinge som ikke har indtjent ATP-points. Vi har set hvordan socialbidragsmidler øsles ud. Vi har set hvordan Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere er blevet indført. Vi har set ankomsten af ankarbarn*, apatibørn og ”ensomtkommende flygtningebørn”, hvor der ikke har været grænser for, hvor meget det måtte koste.

Et eller andet sted må man jo hente pengene. Og nu kommer øretæven, så det mærkes. Pensionisterne får nedsatte pensioner, sygehus må lukke afdelinger, el-priserne stiger med skjult beskatning o.s.v.

Sverige er således ledende med hensyn til skattetryk i verden.
År 2001 var skattetrykket i Sverige 50,8 %, i Japan 27,1 %. En forskel på næsten 24 procentenheder! Hvad får vi svenskere, som japanerne ikke får?
En beregning ud fra følgende forudsætning for en ”fattigpensionär”, der er alene-boende med en leje på 6.200 sv.kr.:
Garantipension 7.780 sv.kr.
Skat 1.575 sv.kr.
Rest efter skat: 6.105 sv.kr.
Leje: 6.200 sv.kr.
Lejebidrag 4.650 sv.kr.
Rest at betale 1.550 sv.kr.

Rest af nettoindkomst efter leje: 4.555 sv.kr.
Dette kan sammenlignes med Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere: 4.831 sv.kr.
Allerede her får modtageren af Ældreforsorgsstøtten altså 780 sv.kr. mere at rutte med.
Hvad bliver forskellen, hvis vi desuden tager hensyn til afgifter til hjemmehjælp og sygehjælp?
Forbeholdsbeløb for ensomboende (år 2009): 4.832 sv.kr.
Hvad bliver det muligt at tage af nettoindkomsten på 6.105 sv.kr.?
6.105 minus 4.832 giver 1.272 sv.kr. i mulig afgift.
Hvad er der tilbage at leve for?
6.105 minus 1.272 = 4.833 sv.kr.
Men lejen for bolig skal jo betales. Hvis den er så høj som 6.200 sv.kr. skal der efter boligbidrag betales 1.550 sv. kr. Hvad er der så tilbage til mad og andet?
4.833 sv.kr. minus 1.550 sv.kr. = 3.283 sv.kr.
Sammenlign dette med Ældreforsorgsstøtten på 4.831 sv. kr.
Hvor meget mere får den, der har Ældreforsorgsstøtte?
4.831 minus 3.283 sv.kr. = 1.548 sv.kr.
1.548 sv. Kr. mer i lommen til modtageren af Ældreforsorgsstøtten.Fattigpensionärens redning er at bo i en gammel umoderne lejlighed, hvor lejen ikke er så høj.


*) ankerbarn er et barn, som fra udlandet anbringes hos et familiemedlem eller bekendt og dermed er "forankret" i Sverige.

Kilde: bloggen "Vår stund i Sverige" http://varstundisverige.blogspot.com/