januar 27, 2010

Frihed til noget contra frihed fra noget


Alle taler om, at vi skal sørge for muhammedanernes religionsfrihed. Men religionsfrihed går også den anden vej – nemlig frihed fra religion. Skal mennesker, der vil leve helt fri for religion, finde sig i larmen fra minaretråbene? I Rendsborg, hvor råberiet snart skal begynde, vil man have klarlagt, om det kan være rimeligt.

En afgørelse kan have betydning for andre moskéer i Tyskland.

Kieler Nachrichten skriver:

Eftersom interessen for problemet er så stort, og afgørelsen så tæt på, har Rendsborg nu henvendt sig til advokatfirmaet Weissleder & Ewer. Det drejer sig om grundreglerne for religionsudøvelse og Rendsborg Bys accept. Sammen med Kiel er ”et ledende kontor” i forvaltningsret beskæftiget med sagen, siger borgmester Breitner. De øvrige betænkninger er er aftalt med Landsregeringen. Omkostningerne på 1700 euro står Rendborg By for.

Idéen til betænkningen kommer fra borgmester Breitners kollega Jürgen Hein i nabobyen Büdelsdorf. Moskeen ligger tæt ved kommunegrænsen og med den dominerende vestenvind vil råberiet fra minareterne kunne høres. Hein beskæftiger sig også med principspørgsmålet. Er råberiet ”virkelig tvingende nødvendigt?” spørger han bl.a. Er det virkelig dækket af retten til religionsudøvelse? Eller: indskrænker minaretråberiet de menneskers rettigheder, som vil leve uden religion? Hvilken betydning har råberiet i denne sammenhæng?

På førstkommende mandag forventer han at modtage betænkningerne, siger Breitner.

Sandsynligvis falder afgørelsen så på tirsdag.
Et vigtigt argument for, at folkeafstemningen om minareter kom i gang i Schweiz, var, at det lykkedes at klarlægge, at en moské ikke nødvendigvis behøver sådan et tårn, endsige en udråber for at kunne fungere. Hvis Rendsborg-expertisen kommer til et lignende resultat, må Tysklands muslimske udråbere måske snart finde en anden beskæftigelse.


Kilde: Politically Incorrect 27.1.10

.

Som man ser på ovenstående postkort, er hverken moské eller minaret nødvendige for en gudstjeneste. Tværtimod, kan de vel næppe finde noget mere helligt end herude i naturen under himlen. Det virker tilmed mere ægte end vor tids politiske propaganda under dække af religion.